Z życia parafii

Wizytacja Kanoniczna J.E. Ks. Biskupa Ignacego Deca

Wielki Tydzień w naszej parafii rozpoczął się od wizytacji kanonicznej J.E. Ks. Biskupa Ignacego Deca – Ordynariusza Diecezji Świdnickiej. Wizytacja duszpasterska odbywa się w każdej parafii co 5 lat, w naszej parafii ostatnio miała miejsce w 2010 roku i była przeprowadzana przez ks. Biskupa Adama Bałabucha – Biskupa Pomocniczego naszej Diecezji.

Wizytacja to szczególny czas dla wspólnoty całej parafii, gdy Biskup, jako następca Apostołów – przychodzi do małej owczarni, aby przyjrzeć się jej radościom i troskom oraz aby modlić się wraz z nami i umocnić swoim słowem naszą wiarę. Chrystus w swoim apostole szczególnie nawiedza parafię, aby nam błogosławić.

Program wizytacji był bardzo intensywny. W poniedziałek o godz. 9:00 Ksiądz Biskup odwiedził szkołę podstawową im. Jana Brzechwy w Dobromierzu, gdzie spotkał się z dyrekcją szkoły, gronem pedagogicznym oraz wszystkimi uczniami. Następnie o godz. 10:00 Ordynariusz Świdnicki udał się do kaplicy w Pietrzykowie, gdzie sprawował Mszę Św. w intencji mieszkańców Pietrzykowa. Przed rozpoczęciem Mszy św. przedstawiciele mieszkańców Pietrzykowa powitali Jego Ekscelencję, a ks. Proboszcz przedstawił krótkie sprawozdanie dotyczące działalności duszpastersko-administracyjnej w Pietrzykowie. Na zakończenie Mszy św. Ksiądz Biskup udzielił mieszkańcom Pietrzykowa błogosławieństwa oraz rozdał im pamiątkowe obrazki.

Kolejnym punktem wizytacji w naszej parafii była wizyta Ks. Biskupa w Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie. Popołudniu zostały też skontrolowane wszystkie dokumenty i kroniki parafialne.

O godz. 15:00 Biskup uczestniczył we Mszy św. w Szymanowie, a o godz. 16:30 w Jugowej. W obu tych miejscowościach ks. Biskup przewodniczył tylko w Liturgii Słowa, a po jej zakończeniu udał się do konfesjonału, a dalszej części Eucharystii przewodniczył ks. Rafał Chudy. Podobnie jak w Pietrzykowie, tak i w Szymanowie oraz w Jugowej J.E. Ks. Biskupa Ignacego powitali przedstawiciele mieszkańców, a po nich krótkie sprawozdanie z działań duszpastersko-administracyjnych przedstawił ks. Proboszcz Andrzej Walerowski. Na zakończenie Mszy św. Ordynariusz Świdnicki udzielił wszystkim wiernym błogosławieństwa.

Wizytację zakończyła uroczysta Eucharystia sprawowana w kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Dobromierzu. Przed godz. 18:00 Ks. Proboszcz naszej Parafii wraz z Księżmi z dekanatu i Liturgiczną Służbą Ołtarza zgromadzili się przed głównym wejściem do kościoła by powitać Księdza Biskupa. Po ucałowaniu przez Niego Krzyża jako wyrazu jedności z wyznającą przed Nim wiarę wspólnotą i pokropieniu wiernych wodą święconą na znak przynoszonego przez Biskupa błogosławieństwa, procesyjnie, przy śpiewie pieśni nasz Gość został wprowadzony do świątyni. Po krótkiej modlitwie Ksiądz Andrzej uroczyście przywitał Jego Ekscelencję, uczyniły to również dzieci, młodzież oraz mieszkańcy Dobromierza – jako przedstawiciele całej parafii. Następnie Ks. Proboszcz skierował słowo do Księdza Biskupa, w którym przedstawił życie religijne parafii. Później ks. Biskup wraz z kapłanami poszedł do zakrystii by przygotować się do Eucharystii, której On przewodniczył a wraz z Nim koncelebrowali Ją: ks. Andrzej Walerowski, ks. prałat Wenancjusz Róg, ks. prałat Jan Gargasewicz, ks. Daniel Szymanik oraz ks. Stanisław Panewski. W trakcie Mszy św. dołączyli też pozostali księża z dekanatu: ks. Janusz Krzeszowiec, ks. Witold Wojewódka, ks. Artur Merholc i ks. Grzegorz Fabiński.

W homilii J.E. Ks. Biskup Ignacy Dec nawiązywał do Ewangelii św. Jana 12, 1-11, która opowiada o wizycie Jezusa w Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z Martwych. Mówiąc, że obecnie znajdujemy się w Wielkim Tygodniu, przytoczył także historię wjazdu Jezusa do Jerozolimy oraz zaznaczył jak ważne są Święta Zmartwychwstania Pańskiego, krótko charakteryzując przy tym każdy dzień Triduum Paschalnego. Z ust Ordynariusza Świdnickiego padły też bardzo ważne słowa, że Jezus umarł za każdego z nas osobno, a nie razem i choćby miał oddać za nas życie raz jeszcze to pomimo naszych grzechów i wad ponownie zrobiłby to samo.