Parafia

Duszpasterze

Ks. kanonik Andrzej Walerowski – Proboszcz

urodził się 14 listopada 1959 roku w Nowej Rudzie. Pochodzi z rodziny robotniczej. Brat  był kapłanem w Zgromadzeniu Misjonarzy Słowa Bożego i pracował m.in. jako proboszcz w parafii pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Białymstoku, gdzie wybudował nową świątynię (zm. 6.01.2013 r.).

25 grudnia 1959 roku został ochrzczony w kościele pw. Św. Katarzyny w Nowej Rudzie-Słupcu.

W roku 1966 rozpoczął szkołę podstawową.

W roku 1968 przystąpił  do I Komunii Świętej.

W roku 1974 przyjął sakrament bierzmowania przyjmując imię Piotr.

W roku 1974 rozpoczął naukę w Liceum Zawodowym w Kłodzku o specjalności mechanik obróbki skrawaniem, którą zakończył egzaminem dojrzałości w roku 1978.

W latach 1978 – 1979 pracował jako ślusarz i mistrz tkacki w Zakładach Przemysłu Jedwabniczego w Nowej Rudzie.

W 1979 roku rozpoczął formację w Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu.

24 czerwca 1984 roku otrzymał święcenia diakonatu z rąk ks. biskupa Tadeusza Rybaka.

W maju 1985 roku obronił pracę magisterską pt: Prymat papieża jako punkt kontrowersyjny w dialogu między Kościołem Rzymsko-Katolickim, a Kościołem Prawosławnym napisaną pod kierunkiem ks. biskupa Alfonsa Nossola z Opola.

1 czerwca 1985 roku otrzymał świecenia kapłańskie z rąk ks. kardynała Henryka Gulbinowicza.

Pierwszą placówką była parafia pw. Św. Walentego w Lubiążu, gdzie również służył posługą duszpasterską w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych.

W latach 1987 – 1990 pracował w parafii pw. Św. Jozefa Robotnika w Zawidowie w dekanacie Lubań Śląski.

W latach 1990 – 1992 był wikariuszem w parafii pw. Św. Trójcy w Legnicy i katechetą w Zespole Szkół Budowlanych.

W latach 1992-1997 pracował jako wikariusz w parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Polkowicach. W tym czasie był też redaktorem naczelnym Biuletynu Akcji Katolickiej Diecezji Legnickiej.

Od 1997 do 2000 roku pracował w Warszawie jako kapelan Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia i kapelan Domu Pomocy Społecznej.

W latach 2000- 2004 pracuje w parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Wałbrzychu  oraz  jako kapelan i terapeuta w Zakładzie Leczenia Uzależnień od Alkoholu w Czarnym Borze.

W latach 2004 – 2007 pracuje jako proboszcz w parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Jaszkowej Dolnej.

W 2006 roku biskup świdnicki Ignacy Dec odznaczył go godnością kanonika EC.

W roku 2007 Dekretem biskupa świdnickiego zostaje ustanowiony kapelanem Specjalistycznego Szpitala im. Dra A. Sokołowskiego i Hospicjum im. Jana Pawła II w Wałbrzychu.

1 czerwca 2010 roku obchodzi jubileusz 25-lecia święceń kapłańskich.

30 października 2010 roku zostaje ustanowiony przez biskupa świdnickiego Diecezjalnym Duszpasterzem Służby Zdrowia i powołany do Rady Duszpasterskiej.

W Wielki Czwartek 2011 roku biskup świdnicki odznaczył go godnością kanonika RM, przywilejem noszenia rokiety i mantoletu.

27 czerwca 2011 roku obejmuje parafię pw. Św. Michała Archanioła w Dobromierzu.

Ks. Andrzej Raczycki – Wikariusz

mgr lic, pełni funkcję wikariusza w naszej parafii od czerwca 2019 r.