Parafia

Kancelaria parafialna

Kancelaria Parafialna czynna jest we wtorki i środy od godz. 18:30 do godz. 19:00*. Kancelaria parafialna, nazywana też biurem parafialnym, to miejscem, w którym podejmowane są wszelkie kwestie związane z duszpasterstwem parafii. Spotykamy się tutaj w sprawach:

  • rozmów duszpasterskich z wiernymi,
  • formalnych związanych z udzieleniem sakramentów,
  • związanych z katolickim pogrzebem,
  • przyjmowania intencji mszalnych,
  • rozmów kanonicznych z osobami pragnącymi zawrzeć związek małżeński,
  • personalnych ( zmiana adresu, wpis do ewidencji, itd.),
  • wydawania stosownych zaświadczeń,
  • innych, które wynikają z potrzeb petentów.

*W okresie zimowym  (tj. od października do marca) kancelaria parafialna czynna jest we wtorki i środy od godz. 17:30 do godz. 18:00.