Parafia

Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego

List do Biskupa

Czcigodny Brat

Biskup Ignacy Dec

Biskup Świdnicki

Z prawdziwą radością przyjąłem wiadomość, że w niedawno powołanej do istnienia Diecezji Świdnickiej, będzie miała miejsce peregrynacja obrazu Jezusa Chrystusa Miłosiernego, podczas której będą głoszone w każdej parafii rekolekcje.

Życzę, aby ta inicjatywa duszpasterska przeżywana w duchu modlitwy i kontemplacji Słowa Bożego przyczyniła się do pogłębiania tajemnicy Bożego Miłosierdzia i przysposobiła wiernych do praktykowania wzajemnej miłości chrześcijańskiej.

Zachęcam, aby poprzez spojrzenie na wizerunek Chrystusa Miłosiernego został On rozpoznany w osobach potrzebujących, a przede wszystkim w cierpiących, samotnych, bezdomnych, bezrobotnych, doświadczonych przez biedę moralną i materialną.

Niech wszyscy staną z wiarą przed Chrystusem Miłosiernym wzywają obfitości Jego Łaski.

Najświętszej Maryi Pannie, Matce Miłosierdzia, zawierzam całym sercem wspólnotę diecezjalną, aby rosła i budowała Mistyczne Ciało Chrystusa.

Czcigodnemu Bratu w Biskupstwie, wszystkim parafianom, którzy przyjmą obraz Miłosierdzia Chrystusa, kapłanom, rodzinom, alumnom Wyższego Seminarium Duchownego, osobom konsekrowanym, chorym, młodzieży, dzieciom i wszystkim wiernym udzielam Apostolskiego Błogosławieństwa

Ojciec Święty

Benedykt XVI

List od księdza
Drodzy Parafianie!

Już niedługo w naszej parafii mają rozpocząć się Misje Święte, których najważniejszym celem jest poprawienie wszystkich nas ku świętości. Czas Misji Świętych to czas spotkania wszystkich parafian z Chrystusem, który ma żywe, dobre serce, otwarte dla każdego bez wyjątku.

Bardzo serdecznie na tę ucztę łaski i miłosierdzia zapraszam w dniach 23-30 września 2009r. To gorące zaproszenie kieruję do każdego z Was prosząc o modlitwę w intencji Misji Świętych i Naszej Parafii.

Liczę na Waszą obecność i Waszą modlitwę, abyśmy wspólnie mogli cieszyć się błogosławieństwem i darami Bożymi, jakich w czasie Peregrynacji pragnie nam udzielić Jezus Miłosierny.

Z serca Wam błogosławię i polecam opiece Matki Bożej

Wasz Duszpasterz

Ks. Prałat Jan Gargasewicz

Program Misji Świętych

Środa 23.09.2009r. – Rozpoczęcie Misji św.

8.00 Dobromierz / Jugowa – Msza św. z nauką ogólną
11.00 Dobromierz – Nauka misyjna dla dzieci
16.30 Szymanów i Pietrzyków – Msza św. z nauką ogólną
18.00 Jugowa / Dobromierz – Msza św. z nauką ogólną
20.00 Apel Jasnogórski Szymanów / Pietrzyków
21.00 Apel Jasnogórski Dobromierz / Jugowa

Czwartek 24.09.2009r. – Dzień poświęcony Kapłaństwu

8.00 Jugowa – Msza św. z nauką misyjną
11.00 Dobromierz – Nauka misyjna dla dzieci
16:30 Pietrzyków / Szymanów – Masz św. z nauką misyjną
18.00 Dobromierz – Msza św. z nauką misyjną |
20.00 Apel Jasnogórski Szymanów / Pietrzyków
20.00 Apel Jasnogórski Dobromierz / Jugowa

Piątek 25.09.2009r. – Dzień czci dla Krzyża Świętego

8.00 Jugowa – Msza św. Droga Krzyżowa o poświęcenie Krzyża
11.00 Dobromierz – Nauka misyjna dla dzieci
16:30 Pietrzyków – Msza św., Droga Krzyżowa i poświęcenie Krzyża Misyjnego
16.30 Szymanów – Masza św., Droga Krzyżowa
18.00 Dobromierz – Msza św., Droga Krzyżowa i poświęcenie Krzyża Misyjnego
20.00 Apel Jasnogórski Szymanów / Pietrzyków
21.00 Apel Jasnogórski Dobromierz / Jugowa

Sobota 26.09.2009r. – Dzień pokuty i przebaczenia Dobromierz / Jugowa

8.00 – 9.00 Spowiedź
9.00 Dobromierz / Jugowa – Msza św. z nauką misyjną
16.00 – 16.30 Spowiedź św.
16.30 Szymanów i Pietrzyków – Msza św. z nauką misyjną
20.00 Apel Jasnogórski Szymanów / Pietrzyków
21.00 Apel Jasnogórski Dobromierz / Jugowa

Niedziela 27.09.2009r. – Dzień Eucharystii

7.00 Jugowa – Msza św. z nauką
8.00 Dobromierz – Msza św. z nauką
9.00 Szymanów – Msza św. z nauką
10.00 Pietrzyków – Msza św. z nauką
16.30 Dobromierz – przygotowanie do przywitania Obrazu Juzusa Miłosiernego i Msza św.
17.00 Powitanie Obrazu Jezusa Miłosiernego – rynek w Dobromierzu
21.00 Apel Jasnogórski przy obrazie

Poniedziałek 28.09.2009r. – Dzień przebłagalny

8.00 Jugowa – Msza św. z nauką
9.00 Szymanów – Msza św. z nauką
15.00 Godzina miłosierdzia przy obrazie
16.30 Pietrzyków – Msza św. z nauką
18.00 Dobromierz – Msza św. z nauką
21.00 Apel przy obrazie

Wotrek 29.09.2009r. – Dzień chorych

8.00 Jugowa – Msza św. z nauką
9.30 Szymanów – Msza św. z nauką
15.00 Godzina miłosierdzia przy obrazie
16.30 – Pietrzyków – Msza św. z nauką
18.00 – Dobromierz – Msza św. z nauką
21.00 Apel przy obrazie

Środa 30.09.2009r.

8.00 Jugowa – Msza św. z nauką
9.30 Szymanów – Msza św. z nauką
11.00 Pietrzyków – Msza św. z nauką
15.00 Dobromierz – Godzina miłosierdzia / Msza św. na zakończenie misji i przewiezienie Obrazu Jezusa Miłosiernego do parafii Roztoka na godz. 17.00

 

Misjonarze

Przez cały okres Misji świętych towarzyszyli nam dwaj misjonarze, którzy przygotowywali nas do godnego przyjęcia Jezusa Miłosiernego w naszej parafii.

Ks. Andrzej Dębski SAC

Ks. Jerzy Gugała SAC