Parafia

Nasz patron

Św. Michał to jeden z archaniołów stojących przed obliczem Boga. Imię Mikael znaczy któż jak Bóg. Według tradycji, kiedy Lucyfer zbuntował się przeciwko Panu Bogu i do buntu namówił część aniołów, wtedy miał wystąpić archanioł Michał i z okrzykiem „Któż jak Bóg” wypowiedzieć wojnę szatanom.

W Piśmie Świętym

W Piśmie świętym jest wymieniany św. Michał pięć razy. Z Księgi Daniela dowiadujemy się o walce Michała z innymi książętami w obronie prześladowanego Daniela: Wtedy przybył mi z pomocą Michał, jeden z pierwszych książąt (Dn 10, 13). Jest on przedstawiony jako opiekun Izraela: Oznajmię tobie, co jest napisane w Księdze Prawdy. Nikt zaś nie może mi skutecznie pomóc przeciw nim, z wyjątkiem waszego księcia, Michała (Dn 10, 21). Tak mówi Prorok o wstawiennictwie i potędze Michała Archanioła. Tylko on może przeciwstawić się, symbolizującej zło, potędze perskiej: W owych czasach wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia: ci wszyscy, którzy zapisani są w księdze (Dn 12, 1). Michał, dzięki nadprzyrodzonej zwycięskiej mocy dla obrony Ludu Bożego, którą posiada od Boga, występuje jako opiekun ludu świętego, sprawiedliwych i świętych, tj. zapisanych w księdze życia.

W Apokalipsie św. Jana Apostoła, Michał ukazany jest jako „pogromca Smoka – Szatana” (Ap 12, 7): I nastąpiła walka na niebie. Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok […] ale nie przemógł (Ap 12, 7-8). Walkę tę wszczyna Smok, który ma do dyspozycji dwie bestie, z morza i z lądu: bałwochwalcze mocarstwo (przemoc) i fałszywego proroka (symbol walki ideologicznej i kłamliwej propagandy). Obie bestie są narzędziami Smoka w walce z Niewiastą – Kościołem. Walka obejmuje wszystkie napaści i porażki od początku do końca świata, a przewodniczy jej Archanioł Michał.

W Księdze Jozuego przedstawiany jest z wydobytym mieczem jako wódz wojsk Pana (Joz 5, 13.13). W liście św. Judy Apostoła pojawia się jako walczący z szatanem o ciało Mojżesza (Jud 9). Św. Paweł Apostoł również o nim wspomina (1 Tes 4,16).

Kult św. Michała w Kościele

Kult św. Michała Archanioła istniał już w starożytności chrześcijańskiej. Z czasem Jego imię weszło do liturgii mszalnej, przy poświęceniu kadzidła i w liturgii pogrzebowej. Św. Michał Archanioł ukazał się także za czasów św. Grzegorza Wielkiego, papieża, w Rzymie podczas procesji przebłagalnej odprawianej na zamku zwanym odtąd Zamkiem Świętego Anioła, i włożył miecz do pochwy na znak, że Bóg odwróci srożący się gniew od ludu rzymskiego. Odtąd dżuma ustała. W Konstantynopolu kult św. Michała był tak żywy, że posiadał on tam już w VI wieku aż 10 poświęconych sobie kościołów, w IX wieku kościołów i klasztorów pod jego wezwaniem było już tam 15.

Najgłośniejsze sanktuarium ku czci św. Michała Archanioła mieści się we Francji na małej skalistej wysepce, wyrastającej z morza. Jest tam klasztor benedyktynów. Dawna nazwa wysepki Merkurego została zmieniona na „St. Michel”. Tam to bowiem – jak głosi podanie – w roku 708 trzy razy pojawił się św. Michał biskupowi z Arsanches – św. Aubertowi. W 966 wódz normański, Ryszard I, wprowadził na tę skalistą wyspę benedyktynów.

Św. Michał był uważany za głównego patrona i opiekuna Izraela. W Nowym Testamencie doznawał czci jako szczególny opiekun Kościoła. Papież Leon XIII ustanowił osobną modlitwę, którą kapłani odmawiali po Mszy świętej z ludem do św. Michała o opiekę nad Kościołem. Św. Michała obrały sobie za szczególnego patrona m. in. Niemcy i Austria.

Jest księciem aniołów, któremu Bóg powierza zadania wymagające szczególnej siły. Wstawia się u Boga za ludźmi, jest aniołem stróżem ludu chrześcijańskiego. Stoi u wezgłowia umierających, którym następnie towarzyszy w drodze do wieczności. Łączy się z tym jego patronat nad kaplicami cmentarnymi. Artyści przedstawiają go z wagą do odmierzania dobrych uczynków.

Według Złotej Legendy średniowiecznego kaznodziei Jakuba de Voragine Archanioł Michał z polecenia Pana Boga: karze plagami Egipt, rozdziela wody Morza Czerwonego, prowadzi naród wybrany przez piaski pustyni do Ziemi Obiecanej. W dniu ostatecznym powinien na Górze Oliwnej zabić Antychrysta i dźwiękiem swej tr ąby wskrzeszać zmarłych.

 

Kult św. Michała w Polsce

W Polsce powstały dwa zgromadzenia zakonne pod wezwaniem Św. Michała: męskie i żeńskie, założone przez bł. Bronisława Markiewicza (+ 1912): michaelici i michaelitki.

O wielkiej czci, jakiej kiedyś w naszym narodzie doznał św. Michał, świadczy bardzo wielka liczba kościołów w Polsce pod jego wezwaniem. Jest ich prawie 350. O popularności św. Michała świadczy i to, że aż 222 miejscowości w naszym kraju zawdzięcza swoją nazwę imieniu św. Michała. Obraz św. Michała znajduje się w herbach 11 polskich miast.

W ikonografi św. Michał archanioł przedstawiany jest w tunice i paliuszu, w szacie władcy, jako wojownik w zbroi. Skrzydła św. Michała są najczęściej białe, niekiedy pawie. Włosy upięte opaską lub diademem. Jego atrybutami są: globus, krzyż, laska, lanca, miecz, oszczep, puklerz, szatan w postaci smoka u nóg lub skrępowany, tarcza z napisem: „Quis ut Deus” – „Któż jak Bóg”, waga.

 

Koronka do św. Michała Archanioła

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu mojemu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który począł się z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce ze złem, byśmy ocaleli na Sądzie Ostatecznym.

Pozdrowienie 1 na cześć Chóru Serafinów:

Za przyczyną Świętego Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Serafinów zapal nas Panie, ogniem doskonałej miłości. Amen.

Ojcze nasz…, (3razy) Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Pozdrowienie 2 na cześć Chóru Cherubinów:

Za przyczyną Świętego Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Cherubinów udziel nam, Panie, łaski opuszczenia drogi grzechu, a postępowania drogą doskonałości chrześcijańskiej.

Ojcze nasz…, (3razy) Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Pozdrowienie 3 na cześć Chóru Tronów:

Za przyczyną Świętego Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Tronów wlej, Panie, w serca nasze ducha prawdziwej i szczerej pokory. Amen.

Ojcze nasz…, (3razy) Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Pozdrowienia 4 na cześć Chóru Panowań:

Za przyczyną Świętego Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Panowań daj nam, Panie, łaskę panowania nad naszymi zmysłami i naprawienia skażonych namiętności. Amen.

Ojcze nasz…, (3razy) Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Pozdrowienia 5 na cześć Chóru Mocarstw:

Za przyczyną Świętego Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Mocarstw zachowaj, Panie, dusze nasze od zasadzek i pokus szatana. Amen.

Ojcze nasz…, (3razy) Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Pozdrowienia 6 na cześć Chóru Potęg:

Za przyczyną Świętego Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru przedziwnych Potęg niebiańskich użycz nam, Panie, zwycięstwa w pokusach i zbaw ode złego. Amen

Ojcze nasz…, (3razy) Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Pozdrowienia 7 na cześć Chóru Księstw:

Za przyczyną Świętego Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Księstw napełnij nas, Panie, duchem prawdziwego i szczerego posłuszeństwa. Amen.

Ojcze nasz…, (3razy) Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Pozdrowienia 8 na cześć Chóru Archaniołów:

Za przyczyną Świętego Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Archaniołów obdarz nas, Panie, wytrzymałością w wierze i w dobrych uczynkach, abyśmy mogli osiągnąć chwałę w niebiosach. Amen.

Ojcze nasz…, (3razy) Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Pozdrowienia 9 na cześć Chóru Stróżów:

Za przyczyną Świętego Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Stróżów spraw, Panie, abyśmy doznając od nich opieki w tym życiu zostali zaprowadzeni do chwały wiecznej w niebie. Amen.

Ojcze nasz…, (3razy) Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Pozdrowienia na cześć Świętego Michała Archanioła:

Ojcze nasz…

Święty Michale Archaniele! Broń nas w walce , a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Książę niebieskich zastępów, Szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen

 

Pozdrowienia na cześć Świętego Rafała Archanioła:

Ojcze nasz…

Święty Rafale Archaniele, który czuwasz nad majestatem Bożym i z polecenia Stwórcy, byłeś przewodnikiem w niebezpiecznej wędrówce Tobiasza. Czuwaj nad drogami naszego życia, ostrzegaj przed niebezpieczeństwami jakie nas zgubić mogą. Ty odpędzałeś demony i uzdrawiałeś mocą Bożą. Broń nas przed uległością złu, a gdy zdrowie u życie nasze zagrożone będzie, wstawiaj się za nami u Boga, przedstawiaj nasze sprawy i bądź nam pomocny. Amen.

Pozdrowienia na cześć Świętego Gabriela Archanioła:

Ojcze nasz…

Święty Gabrielu Archaniele, który byłeś zawsze zwiastunem dobrej nowiny dopomagaj nam do spokojnego przyjmowania wszelkich wieści. Byśmy nigdy nie ulegli panice, a zawsze umieli zaufać Bogu, którego łaską jesteśmy umocnieni. Przyczyniaj się także do tego, aby oznajmiana nam prawda stała się dla nas jasna i zrozumiała, byśmy umieli przyjąć to, co Bóg w swej dobroci nam objawia. Amen.

Pozdrowienia na cześć świętego Anioła Stróża:

Ojcze nasz…

Święty Aniele Boży, Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano wieczór, we dnie w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż, broń duszy, ciała mego i zaprowadź mnie do Królestwa Bożego. Amen.

Modlitwa obronna przed atakiem szatana!

O Święci Aniołowie Pańscy, Święty Michale, Święty Rafale, Święty Gabrielu, przybądźcie ku pomocy duszy mojej. Módlcie się za mną, Święci Aniołowie wzywam was na pomoc przed atakami złego ducha. Brońcie mnie, zaprowadźcie do Bram Niebieskich, gdzie Pan Bóg Jedyny w Trójcy Przenajświętszej króluje. Amen.

Modlitwa do 9 Chórów Anielskich

Wszystkie niebiańskie Chóry Aniołów, wspierajcie nas nieustannie, abyśmy Boga w Trójcy Świętej Jedynego, mogli zawsze wielbić, wiernie Mu służyć, całym sercem Go miłować i wdzięczności ogłaszać Jego chwałę, teraz i przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów! Ty, która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana, prosimy Cię pokornie: rozkaż hufcom anielskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie – strącili do piekła. Święci Aniołowie Stróżowie, Archaniołowie i Księstwa – brońcie nasz i strzeżcie nas. Amen.

Antyfona

Najchwalebniejszy Książę Święty Michale, Zwierzchniku i Wodzu zastępów niebieskich, obrońco dusz, pogromco zbuntowanych duchów, przyboczny sługo królewskiego Domu Bożego, a po Jezusie Chrystusie przedziwny nasz Hetmanie, racz w swej nadziemnej doskonałości i mocy ratować od złego nas, którzy z ufnością uciekamy się do Ciebie; spraw abyśmy pod skrzydłami Twej niezrównanej opieki codziennie postępowali w wiernej służbie naszego Boga.

Przybądź, Święty Michale Archaniele, na pomoc ludowi Bożemu.

Módlmy się: Wszechmogący wieczny Boże, który cudem dobroci i miłosierdzia zbawienia wszystkich ludzi wybrałeś chwalebnego Archanioła Świętego Michała na Księcia swego Kościoła, dozwól błagamy, aby ten Święty Archanioł uwolnił nas swą dobroczynną prawicą od wszelkich nieprzyjaciół tak tych, którzy nas teraz dręczą, jak tych którzy w godzinę śmierci czyhać będą na naszą zgubę oraz by zaprowadził nas przed oblicze Majestatu Twojego. Przez zasługi Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

Akt poświęcenia się Świętemu Michałowi Archaniołowi:

O wielki Książę niebieski, najwierniejszy Stróżu Kościoła, Święty Michale Archaniele, oto my chociaż bardzo niegodni Twego oblicza, jednak ufni w Twą dobroć, powodowani potężnym wpływem Twoim, modlitw i licznymi Twoimi dobrodziejstwami, stajemy przed Tobą w towarzystwie naszych Aniołów Stróżów, Błogosławionych i Świętych, nade wszystko w obecności błogosławionego Bronisława Markiewicza, Twojego wielkiego czciciela. Bierzemy ich za świadków naszego nabożeństwa ku Tobie. Ciebie dziś obieramy za szczególnego obrońcę i orędownika. Postanawiamy sobie mocno czcić Cię zawsze i usilnie szerzyć Twoją chwałę. Bądź naszą mocą przez całe życie, abyśmy nigdy nie obrazili Pana Boga myślą, słowem lub uczynkiem. Broń nas przeciw wszelkim pokusom szatańskim, głównie przeciw tym, które atakują wiarę i czystość, a w godzinę śmierci uproś pokój naszej duszy i zaprowadź do Ojczyzny wiecznej. Amen.

Aniołom swoim Bóg rozkazał o Tobie, aby Cię strzegli na wszystkich drogach Twoich. Na rękach będą Cię nieśli, abyś nie uraził swojej stopy o kamień.

Święta Maryjo, Królowo Aniołów, módl się za nami

***

Koronka do św. Michała Archanioła jest nabożeństwem bardzo dawno praktykowanym w Portugalii. Składa się z dziewięciu pozdrowień, a każde z nich jednego Ojcze nasz, trzech Zdrowaś Maryjo i westchnienia potem odmawia się cztery Ojcze nasz i modlitwy końcowe, Kongregacja św. Obrzędów w postanowieniu z dnia 8 sierpnia 1851r. podaje do wiadomości, iż pewna siostra Karmelitanka poczytana za świętą, a zmarła w 1755r., odmawiała Koronkę Anielską z bardzo wielkim nabożeństwem. Według bowiem dawnej tradycji to nabożeństwo miało być nadzwyczaj przyjemne św. Michałowi Archaniołowi, który w nagrodę za nie przybywał z natychmiastową i skuteczną pomocą we wszelkich potrzebach, a zwłaszcza Kościoła katolickiego, którego jest nieustannym Opiekunem.

Według pobożnego podania św. Michała Archanioła objawił Antoninie d’Astanc, że nabożeństwo do niego i Chórów Anielskich wyprasza Kościołowi szczególną pomoc z nieba. Dlaczego polecił to nabożeństwo pielęgnować i rozszerzać. Oznajmił również, że gorliwie odmawianie Koronki zapewnia jego czcicielom:

  • Wysłuchanie próśb zanoszonych w duchu wiary,
  • Towarzystwo Aniołów z poszczególnych chórów podczas przyjmowania Komunii św.,
  • Stałą ich opiekę w drodze życiowej,
  • Po śmierci rychłe wyzwolenie z czyśćca samych czcicieli i ich rodzin.