Z życia parafii

Peregrynacja MBF – Dzień obcności

Drugi dzień, zwany dniem obecności rozpoczął się o godz. 8:30 godzinkami o Niepokalanym Poczęciu NMP, po których została odprawiona Msza św. Dla dorosłych wraz z nauką rekolekcyjną. W swojej homilii o. Jan mówił o tym jak ważny jest pokój w dzisiejszym świecie. Często my jako istoty słabe zapominamy o miłości do drugiego człowieka, niepotrzebnie się denerwujemy i używamy słów, których potem żałujemy. Czasami też zdarza się, że robimy coś, co wyrządza krzywdę drugiemu człowiekowi, a wszystko to robimy w nerwach, później ochłoniemy i dręczą nas wyrzuty sumienia.

O. Jan podkreślał, że Maryja w swoich objawieniach prosiła dzieci z Fatimy by modliły się o pokój, prowadziły rozważania dotyczące pokoju. Można to czynić między innymi poprzez modlitwę różańcową. Podczas głoszonego słowa Bożego o. Jan zapytał się wiernych, kto posiada obecnie przy sobie różaniec i odpowiedź, którą udzielili mu wierni będący na Mszy św. skomentował słowami, które często Biskup Ignacy Dec wypowiada: „wyjść z domu bez różańca, to tak jakby wyjść z domu bez dowodu osobistego”. Modlitwa różańcowa dla nas wierzących powinna być codziennością, to ona pozwala nam uwolnić się od zła.

O godz. 10:00 nauki rekolekcyjne były głoszone dla Szkoły Podstawowej. O. Jan podczas przygotowanej przez siebie prezentacji multimedialnej opowiadał dzieciom o Fatimie. Na slajdach można było zobaczyć m.in.: kaplice objawień w Fatimie, ścieżkę modlitwy, pokój pastuszków Fatimskich, grób Hiacynty, Franciszka i Łucji, procesję światła, w której uczestniczył Ordynariusz Świdnicki ks. Biskup Ignacy Dec oraz pozostali przedstawiciele duchowieństwa z naszej Świdnickiej Diecezji.

W godzinie Miłosierdzia Bożego została odmówiona Koronka. Natomiast pół godz. przed Mszą wieczorną został odmówiony różaniec fatimski o nawrócenie. Eucharystii przewodniczył ks. Marcin Werczyński, który został zaproszony na tę Mszę św. przez ks. Proboszcza, gdyż intencje sprawowane były za kapłanów pracujących w naszej parafii, wywodzących się z naszej parafii oraz za nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z naszej parafii. Na Mszę św. zaproszeni byli również pozostali księża pochodzący z naszej parafii, ale niestety nie mogli przybyć. Słowo Boże głoszone podczas tej Eucharystii dotyczyło zawierzenia się przez św. Jana Pawła II Matce Bożej Fatimskiej. O. Jan wspomniał także o ważnym wydarzeniu w życiu Papieża Polaka, kiedy to podczas pobyty w Fatimie,13 maja 1982, dziękował Maryi za uratowanie mu życia.

Apel Fatimski rozpoczął się jak w dniu poprzednim o godz. 21:00. Po odczytaniu Ewangelii, o. Jan wygłosił krótkie rozważanie, po którym została wspólnie odmówiona dziesiątka różańca świętego i wszyscy wyruszyli w uroczystej procesji światła.

Wideo z procesji światła – 16.02.2015