Z życia parafii

Peregrynacja MBF – Dzień wdzięczności

Piątkowe czuwanie przy Maryi obecnej w figurze Matki Bożej z Fatimy rozpoczął się godzinę wcześniej niż dzień poprzedni. Już o godz. 7:30 rozpoczęły się Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, a po nich nastąpiła Msza św. dla dorosłych, której przewodniczył ks. Rafał Chudy. W swojej homilii o. Jan podkreślał, że Matka Boża, która objawiła się w Fatimie prosiła aby odprawianych było 5 pierwszych Sobót Miesiąca.

Istotą tego nabożeństwa jest wynagrodzenie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Obrażają one Boga i Jej Niepokalane Serce, są pogardą wobec Bożej miłości oraz powodem piekielnych mąk ludzi, za których umarł Jej Syn. Pragnie Ona ocalić jak najwięcej osób, dlatego przychodzi, aby ostrzec przed konsekwencjami grzechu, aby ocalić grzeszników od piekła, aby skłonić ich do nawrócenia. Maryja chce naszego zaangażowania w tę misję. Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca to forma pomocy grzesznikom, zaproponowana przez Maryję i Jezusa. Przez to nabożeństwo możemy przepraszać Boga i wynagradzać za grzechy obrażające Niepokalane Serce Maryi, a gdy będziemy tę modlitwę praktykować, także w naszych sercach wzrośnie miłość ku Bogu i bliźnim.

Przez to nabożeństwo wynagradzamy pięć różnych zniewag i bluźnierstw raniących Niepokalane Serce Maryi:

  1. bluźnierstwa przeciwko Jej Niepokalanemu Poczęciu,
  2. bluźnierstwa przeciw Jej Dziewictwu,
  3. bluźnierstwa przeciw Jej Boskiemu Macierzyństwu i nieuznawanie w Niej Matki ludzi,
  4. znieważanie czynione przez tych, którzy wpajają w serca dzieci obojętność, pogardę,a nawet odrazę do Niepokalanej Matki,
  5. obrazę czynioną przez tych, którzy znieważają Ją w Jej świętych wizerunkach.

Niecałą godzinę po Eucharystii dla dorosłych odbyła się Msza św. z naukami dla dzieci, której przewodniczył o. Jan Grzywna OFM. Podczas homilii do dzieci o. Jan sprawdzał ile dzieci wypełniło zadanie domowe zadane poprzedniego dnia i przyniosło na Mszę św. różaniec. Okazało się, że tylko mała grupka dzieci posiadała ze sobą różaniec.

O godz. 15:00 została odprawione Ekspiracyjne Nabożeństwo Drogi Krzyżowej, a po nim o godz. 17:30 odmówiony został różaniec fatimski o pokój, następnie sprawowana była Eucharystia z nauką, która również dotyczyła objaśnienia na czym polega pięć pierwszych Sobót miesiąca.

Na Apelu Fatimskim gościliśmy tego dnia Biskupa Ignacego Deca.