Intencje Mszalne

Intencje Mszalne od 25.02. do 3.03.2019 r.

Dobromierz:
Poniedziałek – 25.02.

– godz. 17.00 – 1. +Agnieszka Kroczak (25)
 2. +Bogdan Haglauer (od rodziny Świerk)

Wtorek – 26.02.

– godz. 17.00 – 1. +Agnieszka Kroczak (26)
2. +Andrzej Suder (12 r.śm.)

Środa –27.02.

– godz. 17.00 – 1. +Agnieszka Kroczak (27)

Czwartek – 28.02.

– godz. 17.00 – 1. +Agnieszka Kroczak (28)
 2. +Michał Marcyniuk

Piątek – 01.03.

– godz. 17.00 – 1. +Agnieszka Kroczak (29)

Sobota – 02.03.

– godz. 8.00 – 1. +Agnieszka Kroczak (30)

Niedziela – 03.03.

– godz. 8.00 – +Natalia +Eugeniusz Komarniccy
– godz. 12.30 – +Regina Kokoszka (1 r.śm.) +Stanisław Kokoszka

Jugowa: 
Środa – 27.02.

– godz. 16.00 – +Michalina Bełtowska

Piątek – 01.03.

– godz. 16.00 – Dziękczynna za przeżyte lata z prośbą o błogosławieństwo Boże w nowym miejscu pracy

Niedziela – 03.03.

– godz. 7.00 –  +Kazimierz +Marcin +Maria +Roman +Władysław

godz. 11.00 – +Kazimierz Kasprzyk

Szymanów:
Czwartek – 28.02.

– godz.16.00 – +Michalina Bełtowska

Niedziela – 03.03.

– godz. 9.00 –  +Aniela +Józef Pela +Arleta Zapała

Pietrzyków
Niedziela – 03.03.

– godz.10.00 – +Stanisława Pochroń +Helena Gosik i za zmarłych

                                                        z rodziny