Intencje Mszalne

Intencje Mszalne od 18.03. do 24.03.2019r.

Dobromierz:
Poniedziałek – 18.03.

– godz.17.00 – +Józef Werczyński i za zmarłych z rodziny

Wtorek – 19.03.

– godz. 17.00 – +Józef Czochara i za zmarłych z rodziny

Środa –20.03.

– godz. 17.00 –  +Eugeniusz Stec (od znajomych i sąsiadów)

Czwartek – 21.03.

– godz. 17.00 – +Bogdan Haglauer (od uczestników pogrzebu)

Piątek – 22.03.

– godz. 17.00 – +Józef +Marianna oraz ich dzieci i wnuki

Sobota – 23.03.

– godz. 8.00 – Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże
błogosławieństwo i dary Ducha św. dla Jana w 60 r. ur.

Niedziela – 24.03.

– godz. 8.00 – Za zmarłych rodziców: +Petronela +Bazyli +Marian
 +Helena i zmarłych z rodziny Wysoczańskich, Kurków, Komarnickich i dusze w czyśćcu cierpiące
godz. 12.30 – Za zmarłych z rodziny Matusiak, Szulc i Bednarek

Jugowa:  
Środa – 20.03.

– godz. 16.00 – +Józef Szwed +Grażyna Koba +Kazimierz Zieliński, +Mieczysław Koba +Roman Koza

Piątek – 22.03.

– godz. 16.00 – +Ks. Franciszek Jodłowski i za zmarłych dziadków:
+Anna +Jan

Niedziela – 24.03.

– godz. 7.00 – +Marianna +Józef Drabczyk
–  godz. 11.00 – +Bronisław Łobanowicz (4 r.śm.) i za zmarłych z rodziny Racławskich i Majewskich

Szymanów:
Czwartek – 21.03.

– godz.16.00 – +Jadwiga Puciłowska  

Niedziela – 24.03.

– godz. 9.00 –  +Janina +Kazimierz +Stefania +Piotr (od rodziny Sienkiewicz)

Pietrzyków
Niedziela – 24.03.

– godz.10.00 – O szczęśliwe rozwiązanie dla Katarzyny i zdrowie dla nowonarodzonej Agatki