Remont kościoła św. Michała Archanioła

Parafia pw. św. Michała Archanioła w Dobromierzu otrzymała, ze środków Unii Europejskiej w ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, pomoc finansową, w ramach której wykonano remont południowej części elewacji kościoła, tj. elewacji kaplicy między nawą, a prezbiterium.

Dzięki wsparciu osiągnięty został cel operacji ”Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez remont elewacji kościoła”. Remont wpłynął na jakość zabytku oraz atrakcyjność całego szlaku zabytków parafii i Gminy Dobromierz.

Wysokość otrzymanego wsparcia: 50 000,00 zł.