Z życia parafii

Przekazanie pieniędzy dla Parafii w Porajowie

Informujemy, że w sobotę 25 września br. Członkowie Rady Parafialnej P. Teresa Hałdaś, P. Jerzy Werczyński i P. Wiesław Kasprzyk wraz z Ks. Prałatem Janem Gargasewiczem przekazali dar pieniężny 5.000 tys. zł Parafii Porajów dotkniętą Powodzią, a także dary zbierane w szkole przez dzieci i młodzież (zeszyty, kredki, przybory szkolne) zostały przekazane ich rówieśnikom w Parafii w Porajowie. Wszystkim, którzy włączyli się w dzieło Pomocy Powodzianom składamy serdeczne „Bóg zapłać”