Z życia parafii

„Któż jak Bóg”

29 września 2010 r. o godz. 18.00 zainagurowaliśmy Dziękczynienie Dobremu Bogu w dzień Odpustu ku czci Patrona naszej Parafii Św. Michała Archanioła. Uroczystej Mszy Św. przewodniczył Ks. Prałat dr. Hab. Prof.  Liturgiki i Prorektor  Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, Proboszcz Parafii Św. Judy Tadeusza w Legnicy Ks. Stanisław Araszczuk. Obecni byli także księża z naszego dekanatu oraz znany naszym Parafianom Ks. Proboszcz Leonard Wilczyński, a także Ks. Jerzy Szozda SAC, nasz Parafianin.

Ks. Prałat na wstępie powitał Kapłanów oraz Wiernych zgromadzonych na Liturgii w dzień Św. Michała Archanioła, którego Odpust nasza Parafia przeżywała w samo liturgiczne święto swego Patrona.

W Homilii Ks. Prałat Stanisław Araszczuk, Przewodniczący Uroczystej Liturgii ku Czci Św. Aniołów Stróżów, a zwłaszcza Św. Michała Archanioła podkreślił doniosłą rolę jaką pełnią Aniołowie w naszym życiu.

Niech Święty Michał Archanioł wyprasza każdemu z nas  potrzebne łaski  i niech Oręduje za nami przed Bogiem, abyśmy dzięki Jego Wstawiennictwu byli zawsze blisko Boga i słuchali uważnie tego, co do nas mówi  –  każdego dnia.