Z życia parafii

Nasz Proboszcz ze Stopniem Doktora Teologii

25 października 2010r. na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu ks. prałat obronił pracę doktorską pt.: „Teologiczno – pastoralne fundamenty kościelnej Caritas – z uwzględnieniem Caritas Diecezji Świdnickiej” pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Waldemara Irka.

Jako współnota parafialna składamy księdzu Janowi gratulacje!