Z życia parafii

Ostatnie w tym roku Nabożeństwo Fatimskie połączone z zakończeniem Renowacji Misji Świętych

13 października 2010 roku odbyło się ostatnie w tym roku Nabożeństwo ku Czci Matki Bożej Fatimskiej, które połączone było z zakończeniem Renowacji Misji Świętych w Naszej Parafii. Mszę Świętą koncelebrował ks. prałat Jan Gargasewicz oraz ks. Paweł Zieliński, natomiast Słowo Boże wygłosił ks. Andrzej Dębski.

Po zakończonym przez księdza misjonarza kazaniu ksiądz prałat podziękował mu za Słowo Boże głoszone podczas tych Renowacji oraz życzył mu by dostąpił wielu łask Bożych oraz aby w każdym dniu jego kapłańskiej posługi pod swoją opieką miała go Matka Boska.

Jak zawsze po Mszy Świętej odbyła się procesja ulicami Dobromierza z figurką Matki Bożej Fatimskiej (przystrojoną przez mieszkańców Serwinowa), którą przez wszystkie stacje nieśli strażacy z OSP Dobromierz.

Na zakończenie został wspólnie odśpiewany Apel Jasnogórski, po którym ksiądz prałat pożegnał wszystkich słowami: „Wszystkim za wszystko Serdeczne Bóg Zapłać! Do zobaczenia 13. maja 2011 roku!”

W tym dniu można było uzyskać odpust zupełny.