Z życia parafii

Dzięki Ci Panie za Ciało Twe i Krew

20 czerwca obchodziliśmy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.

Uroczystość Bożego Ciała jest świętem uwielbienia i dziękczynienia za dar Eucharystii. W tym dniu chrześcijanie gromadzą się wokół ołtarza, aby kontemplować i adorować tajemnicę wiary, pamiątkę ofiary Chrystusa, przez którą przyniósł On wszystkim ludziom zbawienie. 

Nie ma większego cudu na ziemi jak to, że Bóg każdego dnia staje się chlebem – aby stać się pokarmem dla nas.

Procesja Bożego Ciała przypomina nam o obecności Jezusa pośród nas. W pierwszym rzędzie jest to obecność Eucharystyczna. Najważniejszym elementem procesji jest Hostia niesiona przez kapłana w monstrancji. Pamiętajmy jednak, że ta Boża Obecność nie ogranicza się do sakramentalnego znaku Chleba. Jezus przemierza ulice naszych miast również w misterium Kościoła.  Rozbrzmiewające i zapadające w serca słowa Pisma Świętego, które kapłan czyta przy czterech ołtarzach– to też duchowy pokarm, Ciało Chrystusa, którym On sam nas karmi.

A On wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo i odmówiwszy nad nimi błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom, by podawali tłumowi. Jedli i nasycili się wszyscy, a zebrano jeszcze z tego, co im zostało, dwanaście koszów ułomków. (Łk 9,11 – 17)

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie czterech ołtarzy na dzisiejszą uroczystość zarówno w Dobromierzu, jak i w Szymanowie i Jugowej – Bóg Wam zapłać!