Z życia parafii

„…ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” Dz 1,8

W Wielki Poniedziałek, 15 kwietnia 2019 roku, młodzież z naszej parafii przystąpiła do sakramentu bierzmowania. Prawie 40 osób otrzymało z rąk Biskupa Świdnickiego Ignacego Deca sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. Młodzież przygotowywała się w trzyletnim cyklu do bierzmowania pod kierunkiem ks. Romualda Witwickiego.

Eucharystia z udzieleniem Ducha Świętego młodzieży odprawiona została o godzinie 17.00. Obecni na niej byli: ks. Józef Siemasz, proboszcz parafii św. Mikołaja w Świebodzicach – dziekan naszego dekanatu, ks. Stanisław Panewski – proboszcz parafii św. Jadwigii w Mokrzeszowie, ks. Daniel Szymanik – proboszcz parafii św. Brata Alberta w Świebodzicach, ks. Dariusz Strzelecki – wikariusz w parafii św. Mikołaja w Świebodzicach, ks. Piotr Ochoński – wikariusz w parafii św. Mikołaja w Świebodzicach, ks. Wiktor Bednarczyk – wikariusz w parafii św. Piotra i Pawła w Świebodziacach oraz kapłani z naszej parafii.

Młodzież wraz z rodzicami aktywnie włączyli się w przygotowanie liturgii. Na początku po słowach wprowadzenia przez ks. Proboszcza delegacja rodziców i kandydatów do bierzmowania przywitała Ordynariusza Świdnickiego w naszej parafii i poprosiła o udzielenia Sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.

Ks. Biskup w homilii skupił ich uwagę na fragmencie z Ewangelii, w którym była mowa o wizycie Jezusa w Betanii – u Łazarza, którego wskrzesił z martwych. Przypominał także wszystkim obecnym, a zwłaszcza tym, którzy w dzisiejszym dniu przystąpili do sakramentu bierzmowania o obowiązku głoszenia Boga.

Obrzęd bierzmowania składa się namaszczenie olejem Krzyżma znaku krzyża na czole bierzmowanego, włożenie na jego głowę ręki biskupa oraz znak pokoju. To w trakcie wykonywania tych gestów na każdego zstępują dary Ducha Świętego: mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej.

Na zakończenie Mszy św. zostały poświęcone krzyże, były podziękowania złożone na ręce biskupa i proboszcza. Zostało także zrobione pamiątkowe zdjęcie i rozdano dyplomy wszystkim osobom, które przystąpiły dziś do sakramentu bierzmowania.