Z życia parafii

Triduum Paschalne 2014

Mszą Wieczerzy Pańskiej, sprawowaną wieczorem w Wielki Czwartek, Kościół rozpoczął celebrowanie Świętego Triduum Paschalnego. Eucharystia ta jest wspomnieniem Ostatniej Wieczerzy, podczas której zostały ustanowione Najświętszy Sakrament oraz kapłaństwo.

Uroczystej Eucharystii w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Dobromierzu przewodniczył Ks. proboszcz Andrzej Walerowksi. A wraz z nim koncelebrowali Mszę św. także ks. prałat senior Wenancjusz Róg oraz ks. wikariusz Romuald Witwicki.

Po zakończonej Eucharystii Najświętszy Sakrament został przeniesiony na ołtarz adoracji.

Wielki Piątek to dzień, w którym Kościół nie sprawuje Eucharystii. W dobromierskim kościele zgromadzili się jednak wierni, by pod przewodnictwem ks. Romualda Witwickiego, uczestniczyć w liturgii Męki Pańskiej.

Rozpoczęła się ona od leżenia krzyżem, którą wykonał główny celebrans. Następnie miała miejsce liturgia słowa, podczas której przeczytano opis Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa według św. Jana. Po niej kapłan wygłosił homilię.

Drugą częścią liturgii była adoracja krzyża. Na początku ks. wikariusz dokonał jego odsłonięcia, po czym wierni mogli podejść, aby oddać mu cześć. Po Komunii Świętej miała miejsce procesja do Grobu Pańskiego, gdzie umieszczono monstrancję z Najświętszym Sakramentem.

Tradycyjnie z rana w Wielką Sobotę Księża jeździli do wszystkich miejscowości naszej parafii aby poświęcić pokarmy na stół wielkanocny.

Wigilia Paschalna jest centralnym i najważniejszym momentem w całym Triduum Świętym. Nie należy już ona do Wielkiej Soboty, ponieważ rozpoczyna się po zachodzie słońca. Zgodnie z symboliką żydowską oznacza to już nowy dzień, zatem jej liturgia rozpoczyna obchody dnia Zmartwychwstania.

Mszy Świętej, składającej się z czterech części, przewodniczył ks. proboszcz Andrzej Walerowski. Pierwszą z nich była liturgia Światła, która rozpoczęła się przed kościołem św. Apostołów Piotra i Pawła w Dobromierzu. Miało tam miejsce poświęcenie ognia i przygotowanie paschału. Po wyżłobieniu na nim krzyża, liter alfabetu greckiego alfa i omega oraz cyfr 2014, wszyscy udali się do kościoła. Podczas wejścia do kościoła trzykrotnie było zaśpiewane „Światło Chrystusa” i zapalano świece. Kolejnym ważnym punktem było orędzie wielkanocne, które wykonał ks. Romuald Witwicki. Zawiera ono m. in. pochwałę ofiary paschalnej Chrystusa i sakramentu chrztu oraz dziękczynienie za zmartwychwstanie i wybawienie ludzkości z grzechu.

Częścią drugą Eucharystii była liturgia słowa. W tym dniu była szczególnie rozbudowana, ponieważ składała się aż z siedmiu czytań ze Starego Testamentu. Po nich odśpiewano hymn „Chwała na wysokości Bogu”, podczas którego rozbrzmiały wszystkie dzwony i organy. Nie używano ich od Mszy Wieczerzy Pańskiej. Następnie odczytany został fragment Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian. Po Ewangelii główny celebrans wygłosił homilię.

Kolejną częścią Mszy Świętej była liturgia chrzcielna, podczas której została poświęcona woda.

Ostatnim elementem była liturgia eucharystyczna, podczas której zostały zakonsekrowane Chleb i Wino. Nie robiono tego od czwartkowej Mszy Wieczerzy Pańskiej. Po Komunii Świętej odbyła się procesja rezurekcyjna do kościoła św. Michała Archanioła.