Z życia parafii

„Jan Paweł II – ocalić od zapomnienia. Otwórzcie drzwi Chrystusowi na oścież”

Dziś zakończyły się rekolekcje w naszej parafii. Czas refleksji i zadumy oraz głębokiej modlitwy. Przez 4 dni wysłuchiwaliśmy Słowa Bożego, jak i krótkich rozważań – miało to swój cel – przygotować nas do Zmartwychwstania Pańskiego. Tegoroczne rekolekcje pod hasłem „Jan Paweł II – ocalić od zapomnienia. Otwórzcie drzwi Chrystusowi na oścież”, które prowadził ks. Marcin Werczyński, miały nam pomóc spojrzeć w nasze serca i sprawdzić czy w tym sercu jest miejsce dla Boga. Nic dziwnego, że właśnie takie hasło zostało w tym roku wybrane, bowiem 27 kwietnia (Niedziela Miłosierdzia Bożego) odbędzie się kanonizacja bł. Jana Pawła II oraz bł. Jana XXIII.

Głównym przesłaniem pontyfikatu bł. Jana Pawła II były słowa „Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi”. Obecnie przeżywamy okres postu – czasu, który powinniśmy przeznaczyć na głęboką modlitwę i refleksję – po którym przeżywać będziemy Wielkie Święta – Święta Zmartwychwstania Syna Bożego. Najpierw będziemy „towarzyszyć” Jezusowi podczas Jego Męki, Jego Śmierci aż w końcu będziemy radować się Jego powtórnym przyjściem. ; Nie lękajmy się, otwórzmy drzwi Chrystusowi – bierzmy czynny udział w przygotowaniu do Świąt Wielkanocnych, w obchodach Triduum Paschalnego oraz w zwykłej niedzielnej Mszy Świętej.

Dzisiejszy dzień, tj. 2 kwietnia, jest dla wielu wiernych szczególnym dniem. To przed 9 laty Papież Jan Paweł II odszedł do Domu Ojca.

 

Litania do bł. Jana Pawła II

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo – módl się za nami.

Błogosławiony Janie Pawle, módl się za nami

Zanurzony w Ojcu, bogatym w miłosierdzie,

Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka,

Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem

Całkowicie oddany Maryi,

Przyjacielu Świętych i Błogosławionych,

Następco Piotra i Sługo sług Bożych,

Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary,

Ojcze Soboru i wykonawco jego wskazań,

Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej,

Gorliwy Miłośniku Eucharystii,

Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi,

Misjonarzu wszystkich narodów,

Świadku wiary, nadziei i miłości,

Wytrwały Uczestniku cierpień Chrystusowych,

Apostole pojednania i pokoju,

Promotorze cywilizacji miłości,

Głosicielu Nowej Ewangelizacji,

Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię,

Nauczycielu ukazujący świętość jako miarę życia,

Papieżu Bożego Miłosierdzia,

Kapłanie gromadzący Kościół na składanie ofiary,

Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba,

Bracie i Mistrzu kapłanów,

Ojcze osób konsekrowanych,

Patronie rodzin chrześcijańskich,

Umocnienie małżonków,

Obrońco nienarodzonych,

Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych,

Przyjacielu i Wychowawco młodzieży,

Dobry Samarytaninie dla cierpiących,

Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych,

Głosicielu prawdy o godności człowieka,

Mężu modlitwy zanurzony w Bogu,

Miłośniku liturgii sprawujący Ofiarę na ołtarzach świata,

Uosobienie pracowitości,

Zakochany w krzyżu Chrystusa,

Przykładnie realizujący powołanie,

Wytrwały w cierpieniu,

Wzorze życia i umierania dla Pana,

Upominający grzeszników,

Wskazujący drogę błądzącym,

Przebaczający krzywdzicielom,

Szanujący przeciwników i prześladowców,

Rzeczniku i obrońco prześladowanych,

Wspierający bezrobotnych,

Zatroskany o bezdomnych,

Odwiedzający więźniów,

Umacniający słabych,

Uczący wszystkich solidarności,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas. Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

 

Módl się za nami błogosławiony Janie Pawle.

Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka.

 

Módlmy się:

Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa błogosławionego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego.   Amen.

(modlitwa posiada imprimatur Metropolity Krakowskiego, kard. Stanisława Dziwisz, z 12 kwietnia 2011 r.)