Parafia

Kościoły parafii Dobromierz

Dobromierz

Jeszcze podczas wojen śląskich w 1742 r. zaczęto odprawiać nabożeństwa luterańskie w miejskim ratuszu, a niedługo później obok stanął przy nim dom modlitw. Była to budowla murowana nakryta dachem mansardowym pośrodku którego umieszczono małą 8-boczną sygnaturkę. Elewacje (dłuższe 5-osiowe, a boczne 3-osiowe) akcentowane lizenami w tynku. Wnętrze oświetlały wysokie okna o wykroju koszowym. Wielki pożar, który wybuchł 3.01.1827r. o godz. 18 zniszczył kościół ewangelicki, ratusz oraz 20 domów w rejonie rynku.

Ewangelicki kościół (od 1975r. katolicki pomocniczy p.w. św. Piotra i Pawła) został zbudowany w latach 1828-1832 wg. projektu najwybitniejszego niemieckiego architekta I poł. XIX w. – Karla Friedricha Schinkla. Utrzymany w stylu neoklasycznym o prostokątnej nawie z wieżą w osi – założoną na planie kwadratu, nad galerią 8-boczna, zwieńczona hełmem. Wieża zakończona jest małym tarasem widokowym. Dookoła niej przykryta jest hełmem. Kościół z zewnątrz posiada boniowania w środku chrzcielnica fundacji rodziny von Mutius z Bronowa i bardzo ładne organy. Prostokątna nawa, dwukondygnacyjne empory, strop zwierciadlany i 3-spadowy dach. Wysokie okna zakończone półkoliście. Wewnątrz skromny wystrój – drewniany prospekt organowy i figury patronów z XIX w.

Pietrzyków

Kaplica publiczna zaadaptowana ze sklepu w 1997r.

 

 

 

Szymanów

Kościół filialny p.w. św. Jadwigi ujęty w roku 1335 w grudniowym rejestrze zabytków prowincji śląskiej, ułożonym przez Nuntiusa Galharda. Rodowód kościoła jest starszy, gdyż wspomina się, że w 1274 roku na święto pontyfikacji królowej Jadwigi kościół wraz z plebanią oraz wioską już istniał. Budowniczym kościoła był osiedlony tu na polecenie klasztoru w Henrykowie Szymon i stąd też nazwa miejscowości – Simonis Villa – wieś Szymona. Fundatorką kościoła była księżna Jadwiga, żona Henryka Brodatego, a matka Henryka Pobożnego.

Kościół murowany, który stoi do dzisiaj, został wybudowany w 1498 roku na miejscu wcześniejszego, drewnianego kościoła. Plac wokół kościoła otoczony jest murem z żelazną bramą wejściową. Na placu stoi kapliczka pokutna z piaskowca, na niej data: 1498r. Plac wokół kościoła był wcześniej miejscem pochówku, jednak od 1945r. pochówki odbywają się na cmentarzu w Dobromierzu.

Podczas wojny trzydziestoletniej kościół został spalony. W roku 1680 wyremontowano jedynie chór do nabożeństwa, natomiast główna nawa kościoła była ciągle w ruinie. Dnia 23.0.1698r. zawaliła się wieża kościoła, co zmusiło wiernych do wybudowania nowej dzwonnicy tuż przy wejściu od północnej strony i w 1701r. wciągnięto tu dzwon pochodzący z 1680r. W roku 1777 odnowiono prezbiterium. W roku 1838 kościół wraz z główną nawą został wyremontowany i udostępniony ogółowi wiernych. W 1886r. odnowiono wnętrze kościoła, o czym wrocławski historyk kościołów H. Hoffman w „Historii kościołów na Dolnym Śląsku” napisał: „Chór ma sklepienie krzyżowe, ołtarz wraz z obrazem św. Jadwigi powstał w 1886r., nawa główna ma płaskie nakrycie dachu. Na dzwonie i na chorągiewce na dachu znajdują się inskrypcje wskazujące na braci Christopha i Adalberta Von Warnsdorf panów dziedzicznych na Szymanów i Jaskulin”. Reformacja objęła Szymanów jeszcze w I połowie XVIw. Prawdopodobnie patronujący kościołowi ówczesny właściciel majątku w Szymanowie Von Zedlitz po zgonie ostatniego księdza katolickiego powołał luterańskiego kaznodzieję, którym był od roku 1547 Jakub Knothe. Kościół powrócił ponownie w ręce katolików w 1654r., przy czym początkowo i na krótko należał do parafii w Strzegomiu, potem w Olszanach, aby ostatecznie przejść do parafii w Do bromierzu.

Po 1945r. kościół był własnością państwa. Ponownie powrócił na własność parafii w 1968r. W międzyczasie zniknął bezpowrotnie dzwon z dzwonnicy. Po roku 1968 przeprowadzono remonty poszczególnych fragmentów kościoła (dach, częściowe wnętrze, ławki) aż do kompleksowego remontu w 1999r., po którym kościół został poświęcony 2.10.1999r. przez bp. pomocniczego Stefana Regmunta. Teraz kościół jest pięknie odnowioną bryłą. Odnowiona również jest dzwonnica oraz mur okalający kościół.

Jaskulin

Kaplica pół publiczna w Ośrodku Opieki Społecznej.

Jugowa

Kościół filialny p.w. św. Antoniego, wzmiankowany w 1335r. Obecny wzniesiony w XV w., przebudowany w XVII., restaurowany w 1961r. Orientowany, murowany, jednonawowy, z wieżą od zachody, z prostokątnym prezbiterium nakrytym dwuprzęsłowym sklepieniem krzyżowo-żebrowym.

Na elewacjach ślady geometrycznej dekoracji sgraffitowej, a we wnętrzu kamienia chrzcielnica z 1490r. oraz płyty nagrobne z XVIw.

Kaplica znajduje się na cmentarzu, obok kościoła.