Z życia parafii

Pierwszy sprawdzian dla wolontariuszy

Wolontariusze Światowych Dni Młodzieży z całej Diecezji Świdnickiej przybyli 18. września do Wambierzyc. Zgromadzili się oni tam na warsztatach, które mają na celi przygotować ich do ŚDM odbywających się w przyszłym roku.

Warsztaty odbywały się przez dwa dni. Pierwszego dnia młodzież w swoich sekcjach odbywała szkolenia (sekcje: logistyczna, muzyczna, liturgiczna, medialna). Natomiast drugiego dnia podczas Diecezjalnego Dnia Młodzieży wolontariusze mogli sprawdzić swoje umiejętności i wykazać się zaangażowaniem w sekcjach, do których się zapisali. W warsztatach tych brały udział także osoby z naszej parafii.