Z życia parafii

Msza św. w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Wałbrzychu

Od 7 do 12 września w Wałbrzychu odbywa się Jerycho różańcowe przed uroczystością Matki Bożej Bolesnej – patronki miasta Wałbrzych, w intencji:

  • pokoju na świecie, oraz za prześladowanych za wiarę chrześcijańską;
  • przygotowań oraz duchowych owoców Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 r., pod przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka;
  • Sióstr i Braci, osób konsekrowanych – w trwającym Roku Życia Konsekrowanego, wszystkich katechizujących i ewangelizujących w Kościele;
  • Ojczyzny, aby była wierna Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, oraz o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu;
  • Duchowych owoców Peregrynacji w naszej Diecezji Figury Matki Bożej Fatimskiej, przed stuleciem Jej objawień;
  • Rozwoju życia duchowego w naszych Parafiach, w intencji rozwoju wspólnot, ruchów i grup parafialnych.

Nasza parafia wraz z parafią pw. św. Brata Alberta ze Świebodzic przewodniczyła w środę, 9 września, wieczornej Mszy św. w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Wałbrzychu. Głównym celebransem Mszy św. był ks. proboszcz Andrzej Walerowski, który również wygłosił Słowo Boże. Po Mszy św. został odśpiewany Apel Jasnogórski oraz zostało odczytane przez panią katechetkę Teresę Żołądek krótkie rozważanie. Następnie godzinną adorację prowadził ks. Daniel Szymanik ze swoimi parafianami.

Dziękujemy wszystkim osobą z naszej parafii za wzięcie udziału we Mszy świętej oraz w późniejszej adoracji.