Z życia parafii

Wielki Piątek

W drugi dzień Triduum Paschalnego nie odprawia się Mszy Św., a sprawuje Liturgię Męki Pańskiej.

W Jugowej Droga Krzyżowa rozpoczęła się o godz. 17:30, a o godz. 18:00 rozpoczęła się Liturgia Wielkiego Piątku, której przewodniczył ks. proboszcz Andrzej Walerowksi. Natomiast w Dobromierzu Drogę Krzyżową, która rozpoczęła się o godz. 19:30, oraz Liturgię Wielkiego Piątku poprowadził ks. Gabriel Mularz.

Podczas Męki Pańskiej zarówno w Jugowej, jak i w Dobromierzu wyemitowana została prezentacja, odnosząca się do tamtych wydarzeń, ktorą przygotował ks. Gabriel.

Liturgia Wielkiego Piątku ta jest podzielona na: liturgię słowa wraz z modlitwą powszechną, adorację krzyża, Komunię św. i procesję do grobu Pańskiego.

W pierwszym czytaniu, wziętym z księgi Izajasza, Kościół proklamuje Czwartą Pieśń o Słudze Pańskim. Jest to proroctwo o prześladowaniu, cierpieniu i śmierci Sługi Pańskiego. Sługa Pański dobrowolnie podejmuje cierpienie za innych i jest ono z korzyścią dla innych. Śmierć nie jest jednak końcem.  Drugie czytanie jest wzięte z Listu do Hebrajczyków. Lektura ta ogłasza, że Chrystus jest arcykapłanem, doświadczonym na nasze podobieństwo we wszystkim, z wyjątkiem grzechu, który nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Głównym czytaniem liturgii Wielkiego Piątku jest Męka Pańska wg św. Jana. Św. Jan opisuje mękę i śmierć Chrystusa jako wydarzenie chwalebne. Jezus w tym opisie jest cały czas Panem sytuacji.

Po krótkiej homilii nastąpił ostatni element liturgii słowa – uroczysta modlitwa powszechna (składająca się z 10 intencji). Po modlitwie powszechnej rozpoczyna się główna część liturgii – adoracja Krzyża. Jest ona oddaniem czci znakowi naszego zbawienia, ma ona jednak także znaczenie egzystencjalne. Chodzi o złączenie z chwalebnym Krzyżem Jezusa Chrystusa łączymy tego wszystkiego co jest krzyżem w naszym życiu. Następnie nastąpiła trzecia część liturgii – Komunia św.  Na koniec odbyła się procesja do Grobu Pańskiego – jest to miejscem adoracji Jezusa.