Z życia parafii

Ty, który wraz z Aniołami zwyciężyłeś szatana w niebie

W niedzielę, 29 września, przeżywaliśmy uroczystość odpustową ku czci św. Michała Archanioła. Wspomnienie patrona parafii niesie za sobą kilka aspektów. W pierwszej kolejności powinniśmy pamiętać o tym, że mamy w niebie potężnego orędownika, który wstawia się za nami w naszych codziennych trudnościach.

Uroczystej liturgii o godz. 13.00 przewodniczył ks. prof. dr. hab. Włodzimierz Wołyniec – rektor PWT we Wrocławiu. On też wygłosił kazanie do licznie zgromadzonych na Eucharystii parafian oraz gości.

Sumę odpustową koncelebrowali kapłani z dekanatu Świebodzice, na czele dziekanem ks. Józefem Siemaszem, a także dyrektor wydziału katechetycznego świdnickiej kurii biskupiej ks. prałat dr Marek Korgul.

W swojej homilii rektor PWT we Wrocławiu mówił o walce, jaką każdy człowiek przeżywa z samym sobą – o walce z lenistwem. Kaznodzieja podkreślał, że trzeba umieć znaleźć sposób w walce z lenistwem. Należy uporządkować w swoim życiu hierarchię wartości tego, co jest najważniejsze, ale przede wszystkim musimy kochać. Miłość do Boga i do bliźniego pozwoli pokonać to lenistwo i przezwyciężyć siebie.

Na zakończenie Mszy św. było wystawienie Najświętszego Sakramentu, w czasie którego odmówiona została litania do św. Michała Archanioła oraz uroczyście zostało odśpiewane Te Deum.