Z życia parafii

Powitanie na rynku w Dobromierzu przez ks. prałata Jana Gargasewicza z okazji dożynek

Jego Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księże Biskupie, Drodzy Zaproszeni Goście z Władz Wojewódzkich, Samorządowych, Starostwa Powiatowego i Powiatu oraz Gminy Dobromierz, Szanowny P. Wójcie.

Oto, dzisiaj jako Proboszczowi naszej pięknej Parafii Dobromierz i Gospodarzowi dzisiejszych Dożynek dane mi jest zabrać głos i powitać wśród nas naszego Arcypasterza Ks. Bpa Prof. Dra hab. Ignacego Deca i prosić o Mszę Świętą dziękczynną i o poświęcenie pomnika św. Jana Nepomucena.

Siostry i Bracia, Drodzy Bracia Rolnicy!

Dziękujemy dziś za wasz wielki trud, z jakim zdobywacie dla nas chleb i troszczycie się, by nam go wszystkim nie zabrakło. Gromadzimy się dziś tutaj tak licznie, na Rynku w Dobromierzu, by powiedzieć wam nasze „dziękuję”. Dobrze, że jesteście. Już Piotr Skarga w swoich Kazaniach Sejmowych głosił: BEZ GOSPODARZA – NIE BYŁOBY OŁTARZA. Tego tutaj, ale także i tego w naszych domach, bo Kościół jest przecież Kościołem domowym. Chleb na domowym stole jest darem Bożym, darem Stwórcy i winniśmy, za ten dar Bogu nieustannie dziękować. Chleb kroimy i łamiemy, chlebem dzielimy się jak miłością, chleb jest symbolem dobra jakie możemy sobie wzajemnie świadczyć i ofiarować, a także znakiem ludzkiej solidarności. Brat Albert Chmielowski mawiał, że w kromce chleba jest ukryte serce Boga i serce człowieka, które podajemy bliźniemu w prostym geście dzielenia się chlebem, który oznacza miłość Boga do człowieka, który w chlebie się nam ofiarował. Nie aniołom dał chleb, ale nam ludziom, abyśmy widzieli w nim źródło wzajemnej miłości i troski o siebie nawzajem. Pan Bóg łaskawie sprawił, że nie dosięgły nas kataklizmy, gradobicia, powodzie i inne nieszczęścia, ale dał nam dobrą pogodę, że mogliśmy ten chleb z pól z wielkim trudem zebrać, choć może nie do końca, po to, by dziś móc się nim cieszyć. W chlebie widzimy utajoną dłoń Boga, który w Eucharystii zostawił nam Siebie i sam w każdej Eucharystii z miłości do nas, nam się udziela, w tym znaku chleba, jaki widzimy w Eucharystii, widzimy także mogącego się nim nasycić i zaspokoić człowieka.

Jedna ze znanych pieśni oazowych mówi nam: „Dzielmy się wiarą, jak chlebem, dajmy świadectwo miłości, Bóg ofiarował nam siebie, więc i my mamy się nim z braćmi dzielić”.

Jeszcze raz witam J.E. Ks. Biskupa wśród nas i proszę o Przewodniczenie naszej Dziękczynnej Eucharystii, w czasie której chcemy dziękować Bogu za tegoroczne żniwa, a także prosić o dobrą pogodę, aby udało się nam ziarno zebrać do końca, a w akcie poświęcenia pomnika św. Jana Nepomucena dziękować mu, iż ustrzegł nas, nasze domy i pola przed powodzią i suszą.