Z życia parafii

Maryjo Matko, my przychodzimy…

13 czerwca odbyło się drugie w tym roku Nabożeństwo ku czci Matki Bożej Fatimskiej.

Jan Paweł II w homilii w Fatimie, 13 maja 1982 r. mówił: „Wołanie zawarte w orędziu Maryi z Fatimy jest tak głęboko zakorzenione w Ewangelii i całej Tradycji, że Kościół czuje, iż orędzie to nakłada na niego obowiązek wysłuchania go”  a w 2004 roku przed figurą Matki Bożej sprowadzonej z Fatimy na Placu św. Piotra oddał świat i Rosję Niepokalanemu Sercu Maryi.

Fatimska Pani  chce „dać światu dwa ostatnie lekarstwa:  Różaniec  i  Nabożeństwo  do  Niepokalanego Serca Maryi”.

Dzięki tym dwom nabożeństwom wypełnią się wielkie obietnice Fatimy:

  • na świat spłynie pokój,
  • ludzkość powróci do Boga,  
  • Niepokalane Serce Maryi stanie się źródłem łask, które zatopią zło.