AktualnościZ życia parafii

Błogosławieństwo parafialnych koordyntorów synodalnych grup konsultacyjnych

W niedzielę, 5 grudnia br., o godz. 12:30 odbyło się błogosławieństwo parafialnych koordynatorów synodalnych grup konsultacyjnych.

Celem procesu synodalnego jest „umożliwienie Kościołowi lepszego świadczenia
o Ewangelii, zwłaszcza wobec tych, którzy żyją na duchowych, społecznych, ekonomicznych,
politycznych, geograficznych i egzystencjalnych peryferiach naszego świata”. W ten sposób
„synodalność jest drogą, dzięki której Kościół może owocniej wypełniać swoją misję
ewangelizacyjną w świecie”. W tym sensie synodalność – jak podkreśla Vademecum – jest
drogą Kościoła w trzecim tysiącleciu.

https://diecezja.swidnica.pl/photos/Prezentacja%20-%20Synod.pdf

W związku z błogosławieństwem uczestnicy grupy synodalnej, którzy wcześniej odpowiedzieli za zaproszenie w trakcie Mszy świętej zostali wyczytani przez Księdza Proboszcza i została przekazana koordynatorom świeca synodalna. Następnie została odmówiona wspólna modlitwa do Ducha Świętego.

Stajemy przed Tobą, Duchu Święty,
zgromadzeni w Imię Twoje.

Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz;
zamieszkaj w naszych sercach,
naucz nas drogi, którą mamy iść
i jak mamy nią podążać.

Jesteśmy słabi i grzeszni;
nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład.
Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę,
albo stronniczość wpływała na nasze działania.

Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność,
abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego,
i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy
i tego, co jest słuszne.

O to wszystko prosimy Ciebie,
który działasz w każdym miejscu i czasie,
w komunii Ojca i Syna,
na wieki wieków.
Amen.