AktualnościZ życia parafii

WIELKI CZWARTEK MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ

Mszą Świętą Wieczerzy Pańskiej o godz. 17:00 w Jugowej i Szymanowie, a w Dobromierzu o godz. 19:00, rozpoczęliśmy obchody Świętego Triduum Paschalnego w naszej parafii. Liturgia tego dnia jest pamiątką pierwszej liturgii sprawowanej przez Chrystusa w Wieczerniku wśród swoich uczniów. Podczas Mszy św. dziękowaliśmy Chrystusowi za ustanowione sakramenty Eucharystii i Kapłaństwa. W odczytanym fragmencie Ewangelii podkreślono ważność przykazania miłości. Wielki Czwartek łączy w sobie radość, ponieważ w tym dniu Pan Jezus „umiłowawszy swoich, do końca ich umiłował”, a także smutek – uświadamiamy sobie również moment zdrady Mistrza przez ucznia, ich ucieczkę i przeżywamy trwogę konania Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym. Gra organów, bicie dzwonów – wszystko zamilkło.

Po homilii wygłoszonej przez Księdza Proboszcza kandydaci na ministrantów zostali zaprzysiężeni do Służby Liturgicznej Ołtarza: Zuzanna Filipczak, Marcin Banasiak, Jakub Sałek, Seweryn Filipczak. Nowi ministranci i ministrantka publicznie złożyli przysięgę mówiąc: „Ja, …………. dziękując Chrystusowi za łaskę powołania ministranckiego, przysięgam święte czynności ministranta światła wypełniać pobożnie, gorliwie i radośnie na chwałę Bożą i dla dobra mojej wspólnoty parafialnej. Tak mi dopomóż, Panie Boże wszechmogący, i wszyscy święci patronowie ministrantów! „Po złożeniu przysięgi główny Celebrans przywitał ich w gronie LSO i zaprosił do zajęcia miejsca wyznaczonego dla ministrantów przy ołtarzu.

Na zakończenie Eucharystii przedstawiciele poszczególnych grup parafialnych oraz Szkoły Podstawowej złożyli naszym duszpasterzom życzenia i wręczyli skromne podarunki.

Po Mszy świętej w Dobromierzu miało miejsce przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy adoracji, tzw. „ciemnicy”, w której będzie ON adorowany do rozpoczęcia Liturgii Wielkiego Piątku.