AktualnościZ życia parafii

WIELKA SOBOTA – LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ

W Wielką Sobotę o godz. 19.00 w Jugowej i Szymanowie odbyła się Liturgia Wielkiej Soboty, a w Dobromierzu o godz. 22:00. Przed kościołem odbyła się Liturgia Światła zaś w kościele Liturgia Słowa, Liturgia Chrzcielna oraz Liturgia Eucharystyczna. 

Liturgia Wigilii Paschalnej rozpoczęła się procesją przed kościół, gdzie nastąpiło poświęcenie ognia, od którego następnie zapalony został Paschał – symbolizuje zmartwychwstałego Chrystusa. Na paschale kapłan żłobił znak krzyża, wypowiadając słowa: „Chrystus wczoraj i dziś, początek i koniec, Alfa i Omega. Do Niego należy czas i wieczność, Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Amen”. Umieszczone zostały tam również czerwone gwoździe, symbolizujące rany Chrystusa oraz aktualną datę. Następnie nastąpiło wniesienie Paschału do świątyni i odpalenie przez wiernych swoich świec. Po dojściu z Paschałem do ołtarza odśpiewana została uroczysta pieśń – Exultet, która zaczyna się od słów: „Weselcie się już zastępy Aniołów w niebie! Weselcie się słudzy Boga! Niech zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo!”.

Kolejno miała miejsce Liturgia Słowa, podczas której czytania przeplatane były psalmami – przypominając historię zbawienia – od stworzenia świata, przez wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej, proroctwa zapowiadające Mesjasza aż do Ewangelii o Zmartwychwstaniu Jezusa.

Następnie ks. Andrzej dokonał poświęcenia wody, która przez cały rok będzie służyła przede wszystkim do chrztu. I nastąpiło odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych przez wszystkich zgromadzonych w kościele – wyrzekając się grzechu, szatana i wszystkiego, co prowadzi do zła oraz wyznając wiarę w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Wigilia Paschalna zakończyła się Eucharystią i procesją rezurekcyjną, by oznajmić, że Chrystus zmartwychwstał i zwyciężył śmierć.