Z życia parafii

Przybądź, Duchu Święty

1 czerwca 2012 r. był ważnym dniem w życiu młodzieży naszej parafii, nie ze względu, że tego dnia obchodzi się Dzień Dziecka, lecz był to dzień, kiedy uczniowie trzecich klas gimnazjum stali się dojrzałymi chrześcijanami. Tego dnia kilkanaścioro osób przyjęło Sakrament Bierzmowania z rąk J.E. ks. Biskupa Adama Bałabucha.

Biskup został przywitany przez rodziców i księdza proboszcza naszej parafii – ks. Andrzeja Walerowskiego.

W swojej homilii ks. Biskup mówił o miłości. O tym, że Jezus nas ukochał takimi jakimi jesteśmy i, że Jego miłość jest bezinteresowna. Biskup Adam opowiadał, że Ci, którzy wybrali w swoim życiu źle i stawiali na zło nadal są kochani przez Pana Boga. Biskup podkreślał też, że młodzież jest przyszłością Kościoła.

W modlitewnym skupieniu, przy akompaniamencie organów i śpiewie scholi, kandydaci zostali bierzmowani. Na ten obrzęd składa się namaszczenie olejem Krzyżma znaku krzyża na czole bierzmowanego, włożenie na jego głowę ręki biskupa oraz znak pokoju. To w trakcie tych gestów na każdego zstąpiły dary Ducha Świętego.

Po zakończeniu obrzędu bierzmowania odbyła się według normalnego porządku liturgia eucharystyczna. Po jej zakończeniu były ciepłe słowa i kwiaty w wyrazie podziękowania składane na ręce biskupa Adama. Po zakończonej Mszy świętej bierzmowani rozeszli się do domów, by tam w raz z rodziną świętować przyjęcie sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.

Podziękowania należą się również ks. Gabrielowi, który przygotował młodzież do przyjęcia sakramentu bierzmowania.