Wizyta Kardynała Bartone

Podziękowania

Radość, wdzięczność i niezapomniane chwile, a przede wszystkim obecność człowieka, który podbił serca ludzi dotkniętych krzyżem cierpienia i choroby – to zapisany w pamięci obraz wizyty Jego Eminencji Księdza Kardynała Tarcisio Bertone Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej w Dobromierzu. Dokonało się to dzięki życzliwości i współpracy wielu osób, którym jestem bardzo wdzięczny.

Słowa podziękowania pragnę skierować do J.E. Księdza Biskupa Ignacego Deca, Pracowników Kurii, Kapituły Katedralnej Diecezji Świdnickiej, którzy planując pielgrzymkę Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej, przewidzieli także spotkanie z chorymi, niepełnosprawnymi oraz Służbą Zdrowia. Serdeczność, z jaką nasz Rzymski Gość witał się z niepełnosprawnymi, potwierdziła Jego pragnienie przybycia do Dobromierza. Miało się wrażenie, że nie dojdzie On do ołtarza, a później, nie wyjdzie ze świątyni, jeśli nie uśmiechnie się, nie poda ręki, nie uściska każdej osoby na wózku. Wzruszenie i łzy tych ludzi, zwłaszcza chorych dzieci, zawładnęły sercem Księdza Kardynała.

Dobromierz nie byłby godnym miejscem spotkania, gdyby nie Pan Wójt Czesław Drąg i kierownictwo samorządu. Ich życzliwe apele spotkały się niezwykłym odzewem ze strony mieszkańców. W ten sposób nasza miejscowość stała się wyjątkowo pięknym miasteczkiem. Nowe drogi, odnowione elewacje domów, pomalowane okna i drzwi, przepiękne dekoracje i kwiaty, to rzeczywisty obraz Dobromierza w dniu 17 czerwca; to piękno, które trwa.

Obecność dzieci fatimskich rozradowała serce Księdza Kardynała, którego życie do głębi przeniknięte zostało wydarzeniami z Fatimy. Chociaż nasza Parafia od 10 lat co miesiąc przeżywa Maryjne czuwania, to jednak obecność Człowieka, który siostrę Łucję znał osobiście i był osobistym wysłannikiem Jana Pawła II w kwestii ogłoszenia światu największej z tajemnic, wyjątkowo mocno związała nas z Fatimą. Z tego też powodu razem z grupą pielgrzymów z Cieszkowa (Diecezja Kaliska) przybyła figurka Matki Bożej Fatimskiej, by razem z naszą Dobromierską, zostały poświęcone przez Jego Eminencję. Młodzież była zawsze oczkiem w głowie naszego Gościa. Jej też dedykował swoje kapłaństwo. Młodzi naszej Parafii, ministranci i lektorzy oraz z Centrum Charytatywno Młodzieżowego i Liturgiczno Ekumenicznego Misterium Actio Vita im. Achille Maria Triacca i harcerze gromadnie podeszli do Księdza Kardynała, ofiarowując mu koszulki i kwiaty. W podobny sposób przywitano naszego Księdza Biskupa Ignacego Deca oraz Sekretarza Jego Eminencji Ks. Prałata Lecha Piechotę.

Kiedy Ks. Kardynał modlił się w naszej parafialnej świątyni, przepięknie śpiewały chóry: Harmonia ze Zdun i Don Bosco z Cieszkowa oraz zespół wokalno instrumentalny Misericordia. W czasie drogi na plebanię, towarzyszyła nam młodzieżowa orkiestra dęta i Schola Veritas.

Zasługą pani zakrystianki, siostry Celesty z Łodzi oraz innych osób, były pięknie wysprzątane i udekorowane kwiatami kościoły. Nadto transparenty, proporce oraz chorągiewki trzymane w dziecięcych rękach, dodawały splendoru niezwykłym wydarzeniom. Dary, które wręczyliśmy Księdzu Kardynałowi, były nieukrywanym wyrazem wdzięczności. Listy od chorych i niepełnosprawnych, życzenia podpisane przez wszystkich parafian oraz instytucje mieszczące się w jej obrębie, srebrna patera i okolicznościowy medal, a nadto kwiaty, wieniec z kwiatów, które wyrosły na naszej ziemi, oto bogactwo serca tutejszych ludzi.

Jakże czuliśmy się bezpieczni, otoczeni całą rzeszą pielęgniarek, lekarzy, policjantów i strażaków. Służby porządkowe spełniły swoje obowiązki z niezwykłą życzliwością. Wszystkie pielęgniarki i pozostali pracownicy NZOZ Caritas Diecezji Świdnickiej od samego początku decyzji o pielgrzymce, nie szczędzili sił i serca. Jestem wdzięczny Ks. Zdzisławowi Świniarskiemu – dyrektorowi Caritas Polska oraz ks. Czesławowi Włodarczykowi – dyrektorowi Caritas Diecezji Legnickiej i ks. Radosławowi Kisielowi dyrektorowi Caritas Diecezji Świdnickiej za odprawienie uroczystej Eucharystii w intencji Księdza Kardynała, chorych, niepełnosprawnych i Służby Zdrowia.

Na szczególne słowa uznania zasługują osoby troszczące się o wyżywienie pielgrzymów i zaproszonych gości. Dzięki ich poświęceniu nikt nie był głodny, a dodatkowo mógł posilić się tym, co mieszkańcy Dobromierza wystawiali do spożycia przed swoimi domami. Wiele osób proponowało pielgrzymom miejsce do spania, w ten sposób także nasza szkoła przekształciła się w bazę noclegową. Jestem wdzięczny dyrekcji, nauczycielom, wychowawcom oraz dzieciom i młodzieży, którzy tak pięknie włączyli się w przygotowanie naszego jubileuszu. Szkoła, Gminny Ośrodek Kultury oraz inne instytucje stały się rzeczywistym partnerem konkretnej współpracy.

Dziękuję też kapłanom i wszystkim gościom, którzy przybyli wówczas do Dobromierza. Osobiste słowa wdzięczności kieruję do księży z dekanatu, a zwłaszcza dla tych, którzy włączyli się jubileuszowe spotkanie z Księdzem Kardynałem. Wyrażam moje uznanie dla ks. Leonarda Wilczyńskiego oraz Centrum Misterium Actio Vita, za włączenie się w przygotowania od samego początku zrodzenia się idei o przyjeździe Księdza Kardynała do Dobromierza.

Mieliśmy wielu ofiarodawców, którzy pieniężnie, lub w inny sposób czynili bardziej realnym przyjazd Ks. Kardynała Tarcisio Bertone. Czuję się szczególnie zobowiązany w stosunku do osób, które pozostają anonimowymi darczyńcami.

Wszystko było otoczone modlitwą dziewięciu róż różańcowych, w tym jednej dziecięcej. Od samego początku trwali oni na żarliwej modlitwie, aby Ksiądz Kardynał przyjechał do Dobromierza i aby ta pielgrzymka wydała jak największe owoce duchowe. Pragnę gorąco podziękować każdemu, kto włączył się w przygotowanie wizyty Księdza Kardynała. Myślę, że nie było osoby, która by nie była zaangażowaną. Bez względu na osobiste przekonania, zajmowane stanowisko i poglądy, udało się nam stworzyć świętującą wspólnotę.

To były niezapomniane chwile, kiedy mogliśmy wspólnie cieszyć się obecnością najbliższego współpracownika Ojca Świętego Benedykta XVI. To dzięki Wam, Jego Eminencja czuł się tak rodzinnie w naszej miejscowości. Wam wszystkim składam serdeczne Bóg zapłać.

Z wyrazami szacunku

ks. Jan Gargasewicz