Z życia parafii

OSP Gminy Dobromierz kolędowała z Biskupem Świdnickim

Już tradycją się stało, że w okolicach Świąt Bożego Narodzenia w naszej parafii na uroczystej Mszy św. pod przewodnictwem Ordynariusza Świdnickiego gromadzą się strażacy z wszystkich jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Dobromierz. Tak i się stało w sobotę, 19 grudnia. W Eucharystii, której przewodniczył J.E. ks. Biskup Ignacy Dec udział wzięły jednostki OSP z: Dobromierza, Kłaczyny, Gniewkowa i Jugowej. W uroczystościach uczestniczył także Wójt Gminy Dobromierz, Radni oraz zaproszeni goście.

Po Mszy św. wszyscy uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym, które odbyło się w Domu Bożego Miłosierdzia. Na samym początku ks. proboszcz – kapelan OSP Gminy Dobromierz, podziękował wszystkim przybyłym za ich obecność, a w szczególności ks. Biskupowi za sprawowanie Mszy św. i wygłoszoną homilie, a także odczytał fragment Ewangelii z Pisma Świętego. Po nim głos zabrał Biskup Ignacy, który złożył wszystkim życzenia świąteczne, podziękował strażakom ochotnikom za ich zaangażowanie w pracę, którą wykonują na rzecz innym. Pan Wójt Jerzy Ulbin również złożył wszystkim strażakom życzenia i podziękował ks. Biskupowi za jego obecność. Następnie odśpiewano kolędy i nastąpiło tradycyjne dzielenie się opłatkiem i składanie osobistych życzeń.