Wizyta Kardynała Bartone

Niesie w sercu

Parafia św. Michała Archanioła w Dobromierzu jest Wspólnotą, która od kilkudziesięciu lat organizuje nabożeństwa fatimskie. Gromadzą one nie tylko parafian, ale całe rzesze ludzi, pochodzących z okolicznych, a niekiedy bardzo oddalonych od Dobromierza miejscowości. Odkąd zaczęto czcić tutaj Matkę Bożą w Fatimskim wizerunku, zmniejszyły się, a nawet ustały, wielkie gradobicia. Wierni czciciele Niepokalanej Dziewicy są przekonani, że stało się to za przyczyną modlitewnych czuwań fatimskich.

Ksiądz Kardynał Tarcisio Bertone jest człowiekiem, który tajemnicę fatimską nosi w swoim sercu. Sam Jan Paweł II uczynił go bezpośrednim delegatem w kontaktach z s. Łucją, ostatnim świadkiem wydarzeń z Fatimy. Ksiądz Kardynał przygotował ogłoszenie światu trzeciej tajemnicy, co dokonało się ustami Sługi Bożego Jana Pawła II. Jego Eminencja, jako legat papieski, uczestniczył w pogrzebie s. Łucji i pozostał jedynym człowiekiem, Któremu ona szczegółowo przekazała całą treść otrzymanego objawienia.

Charakterystycznym jest również i to, że w czasie przygotowań do ogłoszenia światu słów Matki Bożej, Ksiądz Kardynał zechciał spotkać się z jednym z największych ówczesnych teologów Ks. Prof. Achille Maria Triacca. Przemierzając blisko 700 km przybył do bardzo już chorego, bliskiego współpracownika i zaufanego teologa, aby w jak najwłaściwszy sposób przekazać światu największą z tajemnic.

Jako żywy pomnik tamtego spotkania powstało Centrum charytatywno-młodzieżowe i liturgiczno-ekumeniczne Misterium Actio Vita im Ks. Prof. Achille Maria Triacca, które otrzymało osobistą aprobatę Ojca Świętego Benedykta XVI, J. Em. Księdza Kardynała Tarcisio Bertone oraz najbliższej Rodziny nieżyjącego już Profesora. Budowniczym zaplecza Centrum jest Unitelconsulting z Poznania.

Całe Misterium Actio Vita żywo uczestniczy w dobromierskich przygotowaniach do uroczystości. Poza członkami scholi Veritas i harcerzami przybędą czciciele Matki Boskiej Fatimskiej z Cieszkowa (Diecezja Kaliska), przywożąc ze sobą figurkę, którą w Dobromierzu poświeci Ksiądz Kardynał. W jednym rycie liturgicznym wypowie On słowa błogosławieństwa nad dwoma wizerunkami Matki Bożej Fatimskiej, naszej z Dobromierza i tej z Cieszkowa. Podczas niedzielnego spotkania z pewnością nie zabraknie dotychczasowych uczestników czuwań oraz innych czcicieli Maryi, która w Fatimie objawiła swoje szczególne zatroskanie o losy świata. Cieszymy się bardzo, że nasze miejsce kultu Niebieskiej Królowej przyciąga takie rzesze pielgrzymów, przybywających nawet z odległych diecezji. Ufamy, że podobnie jak my czujemy się bezpiecznej odkąd Fatimska Wspomożycielka czuwa nad naszą Parafią, tak też każdy, kto tu przybędzie, poczuje się okryty macierzyńskim płaszczem Maryi.

Ks. Jan Gargasewicz – proboszcz