Wizyta Kardynała Bartone

Tajemnica logo

Do Parafii p.w. św. Michała Archanioła w Dobromierzu, po 700 latach od jej powstania, przybywa Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Tarcisio Bertone – Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej.

Specjalnie na tą okazję powstało logo, którego każdy element ma specjalne znaczenie, a jego autorami są: ks. Jan Gargasewicz i ks. Leonard Wilczyński.

Gwiazda – pochodzi z herbu Ks. Kardynała Tarcisio Bertone. Jego pasterskim zawołaniem jest Fidem custodire – concordiam servare! Strzec wiary – zachować zgodę! Ks. Kardynał przez kilka lat pracował w Kongregacji Doktryny wiary, gdzie umacniał fundamenty Kościoła i troszczył się o Jego Jedność. Przejawem tego było chociażby osobiste zaangażowanie w kwestię afrykańskiego biskupa, które zakończyło się sukcesem. Papież Jan Paweł II powierzył Ks. Kardynałowi także przygotowanie ogłoszenia trzeciej części tajemnicy Fatimskiej.

Do Dobromierza Ksiądz Kardynał przybywa jako Radosny Zwiastun Bożego Miłosierdzia i Słów Maryi Wspomożycielki Wiernych, które w pierwszym rzędzie wypowiadane są do chorych, cierpiących, pielęgniarek i lekarzy tak Diecezji Świdnickiej, jak i pozostałych części Dolnego Śląska. Skoro zaś jego pielgrzymka wpisuje się w jubileusz istnienia Parafii w Dobromierzu, kolor gwiazdy jest kolorem żółtym, który razem z kolorem niebieskim litery D, tworzą barwy herbu Dobromierza.

Promienie – Diecezja Świdnicka przeżywa peregrynację wizerunku Jezusa Miłosiernego. Całe parafie i poszczególne osoby pragną zanurzyć się w strumieniach Bożego Miłosierdzia. Ks. Kardynał jest zwiastunem tego bezcennego daru Bożego, dlatego promienie biegną od gwiazdy. Ufamy, że wszyscy cierpiący obecni 17 czerwca w Dobromierzu oraz Ci, którzy łączą się z nimi poprzez cierpienie, modlitwę, środki przekazu, będą mogli zanurzyć w tym niezastąpionym darze Miłosierdzia Ojca. Wszystkim chorym, zwłaszcza nieobecnym tutaj zaproponowaliśmy napisanie listów do Ojca Świętego, z których to powstanie Złota Księga Obdarowanych Miłosierdziem. Zostanie ona złożona na ręce Ks. Kardynała podczas nabożeństwa do Serca Jezusowego w Dobromierzu.

Siódemka – Parafia p.w. św. Michała Archanioła w Dobromierzu liczy już 700 lat. Przez siedem wieków czyniono tutaj wiele dobra, o czym świadczą chociażby otaczające nas zabytki. Aktualnie z Dobromierzem związana jest posługa wielu lekarzy i pielęgniarek w ramach NZOZ-u Caritas Diecezji Świdnickiej. Ks. Kardynał przybywa do nas, by spotkać się ze Służbą Zdrowia Dolnego Śląska, której symbolem jest eskulap na siódemce; natomiast sam kształt litery nawiązuje do logo osób niepełnosprawnych.

Dwa zera – Niezastąpioną i najczęściej mało docenianą posługę wśród chorych spełniają pielęgniarki. Choć nie zawsze ozdabia je czepek, to jednak jesteśmy im wdzięczni jako położnym i pielęgniarkom. Dwa zera, to nie tylko cyfry w okrągłym jubileuszu Dobromierskiej Parafii, ale także wyróżnienie pielęgniarek (kolor czarny) i położnych (kolor czerwony). Tak jak ich obecność zaznaczona jest w centrum naszego logo, tak też pragniemy, aby w Dobromierzu zawsze mogły cieszyć się one wielkim szacunkiem.

Literka „D” – Ta litera odnosi się do Dobromierza, jako miejsca niecodziennego spotkania Męża Stanu, Kardynała, człowieka, którego wybrał Jan Paweł II i potwierdził obecny Papież, z cierpiącymi oraz z tymi, których życiową dewizą jest służba chorym. Kolor niebieski został zaczerpnięty z herbu Dobromierza.