Z życia parafii

Michał Archanioł stróżem i patronem

W niedzielę 30 września 2018 roku w naszej parafii przeżywaliśmy odpust parafialny ku czci św. Michała Archanioła. Naszym uroczystościom przewodniczył i kazanie wygłosił Ojciec Bogusław Śmierciak – Wiceprowincjał Ojców Srcanów Białych z Wrocławia.

Mszę św. koncelebrowali także księża z naszej parafii: ks. proboszcz Andrzej oraz ks. prałat Wenancjusz Róg.

Przy licznie zgromadzonych wiernych, uroczystość uświetnili swoją obecnością księża z dekanatu świebodzickiego.

Celebrans w swojej homilii wyjaśniał, że aniołowie uczą nas, że czas naszego zbawienia jest dziś, tu i teraz. Tłumaczył, że aniołowie pomagają nam w walce ze złem, ale nas w niej nie wyręczają i przypominał przy tym słowa modlitwy do św. Michała Archanioła. Mówił także o tym, że jesteśmy wezwani by walczyć duchowo i jesteśmy w tej walce silni siłą Pana Boga.

Niech święty patron, którego zawołaniem są słowa „Któż Jak Bóg” umocni nas w wierze i chroni przed zakusami złego ducha.