Wizyta Kardynała Bartone

Listy do Ojca Świętego Benedykta XVI

Wiele osób udaje się do Rzymu i pragnie spotkać się z Ojcem Świętym. dla chorych i niepełnosprawnych taki wyjazd jest czasem zupełnie niemożliwy. Czy zatem istnieje szansa osobistego kontaktu z Piotrem naszych czasów?

Podczas spotkania w Dobromierzu Ksiądz Kardynała Tarcisio Bertone otrzyma niecodzienną Księgę. Zostanie ona utworzona z listów, które pisane są przez chorych i niepełnosprawnych. W słowach pełnych serdeczności i chrześcijańskiej głębi, opowiadają oni o swoim cierpieniu, o marzeniach skrywanych głęboko w sercu oraz o nadziei na lepsze jutro i szczęśliwszy świat. Każdy z tych listów wydaje się być arcydziełem, nie tylko ludzkiego umysłu, ale przede wszystkim serca, które swoje oparcie znajduje w Bogu. Chorzy i niepełnosprawni oraz ci, którzy im najczęściej pomagają, zwłaszcza pielęgniarki i lekarze, stają się prawdziwymi orędownikami Bożego Miłosierdzia. Choroba i cierpienie mogą stać się okazją do niezwykle szybkiego dojrzewania duchowego. Z treści listów emanuje wielkie zrozumienie dla własnego krzyża oraz wdzięczność dla tych osób, które ten codzienny krzyż pomagają nieść. Słowa napisane przez cierpiących stanowią niezwykłe świadectwo poświęcenia pielęgniarek i lekarzy. Chorzy i niepełnosprawni proszą Ojca Świętego, aby błogosławił każdemu, kto im okazał najmniejszy gest dobroci.

Księga podarowana Benedyktowi XVI zostanie złożona w zbiorach watykańskich, a niektórzy autorzy listów, otrzymają zapewne pisemną odpowiedź Stolicy Świętej.

Ks. Leonard Wilczyński