Z życia parafii

Kiedy Bóg mówi, nie gardź Jego słowem

Dzisiaj rozpoczęły się rekolekcje wielkopostne dla rolników i mieszkańców wsi, które w tym roku odbywają się w naszej parafii. Nauki rekolekcyjne są transmitowane na antenie Radia Maryja. A ich hasło brzmi „Gdzie jst Bóg, tam jest przyszłość”.

O godz. 17:30 komentator liturgiczny – ks. Gabriel Mularz, rozpoczął audycję radiową. Chwilę później zaczął się pogram słowno-muzyczny w wykonaniu artystów scen wrocławskich pt. „Misterium Chleba”.

Po wystąpieniu zespołu z Wrocławia ks. Prałat Wenancjusz Róg poprowadził modlitwę Anioł Pański, a ks. Proboscz Andrzej Walerowski przedstawił informacje dotyczące naszej parafii oraz powitał przybyłych na rekolekcję do kościoła pw. Piotra i Pawła w Dobromierzu oraz wszystkich radiosłuchaczy Radia Maryja.

Około godz. 18:20 rozpoczęła się Msza św., której przewodniczył i homilię wygłosił J.E. ks. bp. Ignacy Dec.

Konferencje, które w ciągu tych czterech dni będzie wygłaszał ksiądz biskup dotyczyć będą cnót teologicznych. Dzisiejsza homilia dotyczyła zagadnienia WIARY, a motto brzmiało „Kiedy Bóg mówi, nie gardź Jego słowem”. „W naszych rekolekcjach oprócz modlitwy ważne będzie słuchanie i rozważanie Bożego Słowa, które ma nam pomóc w naszej odnowie wewnętrzej, w pogłębieniu naszej wiary, nadziei i miłości” – powiedział ks. Biskup.

Ks. Biskup mówił też o tym, że rolnicy są żywicielami narodu. Większość z nich to przyjaciele Boga, dla których Bóg jest na pierwszym miejscu. Zawsze dzielą się, tym co mają, z potrzebującymi. Nie mają łatwego życia, gdyż niosą na ramionach liczne krzyże (choroby, słabości ludzkie, klęski żywiołowe oraz niesprzyjająca polityka rolna).

Biskup Ignacy wspomniał też o tym, że w dzisiejszych czasach Kościół nie ma uznania, jest ośmieszany i wyszydzany. „W mediach w ostatnim czasie słyszymy coraz więcej buntucznych wypowiedzi o konieczności ograniczania działalności Kościoła w swerze życia publicznego, o potrzebie rozprawy z czarnymi, którzy się panoszą” – mówił Biskup.

W swojej reflekcji J.E. ks. Biskup podkreślał, że powinniśmy pogłębiać swoją wiarę w Boga i przyjąć prawa dane nam przez Boga, którze przekazane zostały prez Jezusa Chrystusa. A ostatnio jest tak, że ludzie wybierają sobie łatwe prawa, których starają się przestrzegać, a te niewygodne usuwają ze swojego życia. Nadal twierdząc, że są ludźmi wierzącymi, religijnymi.

„Wiara jest dana i jest zadana. Jest dana, tzn. jest darem Bożym, o który się trzeba modlić. Ale wiara jest także zadana – oznacza to, że w wierze zależy coś od nas. Oprócz łaski, którą otrzymujemy od Boga, żeby uwierzyć, jest w wierze także nasz osobisty udział. Jest osobista zgoda na to, co mówił Bóg. Jest z naszej strony deklaracja, że jesteśmy gotowi wypełniać wolę Bożą” – tym sformułowaniem na temat wiary Ordynariusz Świdnicki zakończył swoją homilię.

Na zakończenie dnia, o godz. 21:40, odbyły się rozmowy niedokończone, których hasło brzmiało: „Opieka medyczna nad ludźmi chorymi i starszymi na wsi”. W rozmowach uczestniczyli: Dr Ryszard Serafin lekarz kardiolog, Henryka Kowalczyk Prezes Towarzystwa Opieki Paliatywnej i Hospicjum Stacjonarnego w Wałbrzychu, ks. Prałat Jan Gargasewicz Dyrektor Caritas, Wioletta Chorąży pielęgniarka ze stacji Caritas w Dobromierzu, Jadwiga Salut Kierowniczka Caritas Świdnica, ks. Kan. Andrzej Walerowski proboszcz parafii p.w. Św. Michała Archanioła w Dobromierzu, Diecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia.