Z życia parafii

Słuchaj Izraelu…

Drugi dzień rekolekcji wielkopostnych, dla rolników i mieszkańców wsi, transmitowanych przez Radio Maryja rozpoczął się o godz. 8:30. Po wprowadzeniu przez ks. Gabriela, zamyślenie duchowe poprowadził ks. Janusz Walerowski. Mszy św. Koncelebrowanej przewodniczył ks. Prałat Marian Kopko, Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie. Razem z nim celebrował Mszę Św. : ks. Marcin Gęsikowski, o. Benedykt Cisoń oraz ks. Andrzej Walerowski. Homilię wygłosił J.E. ks. Biskup Ignacy Dec.

Dzisiejsze poranne kazanie dotyczyło kolejnej cnoty teologicznej – NADZIEI. “Nadzieja jest cnotą, jest postawą duchową człowieka, która dotyczy przyszłości” – tymi słowami ks. Biskup rozpoczął poranną konferencję rekolekcyjną.

O godz. 17:30 ks. Gabriel Mularz rozpoczął popołudniową część rekolekcji. Przed Mszą Św. odbył się program słowno – muzyczny „Jan Paweł II – człowiek modlitwy”, który przygotowała młodzież z parafii św. Mikołaja w Świebodzicach i św. Franciszka z Asyżu w Świebodzicach pod kierunkiem Pani Elwiry Kirklo-Rusek. Po ich występie modlitwę Anioł Pański poprowadził ks. Wenancjusz Róg. Następnie rozpoczęła się Msza Św., której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił J.E. ks. Biskup Ignacy Dec.

Popołudniowa homilia dotyczyła cnoty teologicznej, jaką jest MIŁOŚĆ. Swoje rozważania ks. Biskup podzielił na trzy części. Pierwsza część brzmiała “Bóg pierwszym partnerem naszej miłości”. Przytoczone zostały fragmenty z Pisma Świetego, w których można było odnaleźć miłość Boga do człowieka. “W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale On nas umiłował i posłał Syna Swojego, jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy” – mówił ks. Biskup.

Część druga to “Miłość naszych bliźnich, których kocha Bóg, jako pierwszy w naszej miłości”. Tutaj ks. Biskup nawiązywał do rodziny, do daru dobrego wychowania i kształtowania się człowieka w rodzinie. W dzisiejszym świecie dziecko opuszcza rodzinę nieprzygotowane do życia, młodzi ludzie uważają, że wszystko im się on innych należy. Miłość w rodzinie jest bardzo ważna, to w rodzinie człowiek dorasta, z niej czerpie inspirację na życie. “Dzieci są obserwatorami i naśladowcami postaw rodziców, jeśli miłość w ognisku rodzinnym kuleje to zmiejsza się szansa dobrego wychowania dzieczka. Przeciwnie, rodzice, którzy na oczach dzieci okazują miłość i szacunek wobec swoich rodziców, dziadków wychowywanych dzieci, nie tylko wypełniają przykazania miłości bliźniego, ale także zaskarbiają sobie na przyszłość miłość i szacunek ze strony własnych dzieci. – powiedział ks. Biskup.

Ostatnia część nosiła nazwę “Miłość do: Kościoła, Ojczyzny, Ziemi”. W tej części dużo było przywoływanych wypowiedzi Ojca Świętego Jana Pawła II.

Audycją dla młodzieży pt. „Czas wzrastania”, którą poprowadził ks. Antoni Balcerzak, zakończył się drugi dzień rekolekcji. W audycji wzięła udział młodzież z Diecezji Świdnickiej. Młodzi ludzie dyskutowali na temat tego, jaka jest różnica między młodzieżą z miasta, a młodzieżą ze wsi. Przygotowali też “ławeczki”, które odpowiadały poszczególnym tematą.