Z życia parafii

” Wszystko ma swój czas, i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem” ( Koh 3,1)

Początek wakacji jest w naszej parafii czasem zmian. Na mocy dekretu Księdza Biskupa Ignacego Deca zakończył posługę w naszej wspólnocie ks. Romuald Witwicki, który przeniesiony został do pracy duszpasterskiej w parafii pw. św. Marcina w Piławie Górnej.

Tak to już w kapłańskim życiu bywa, że przychodzi czas pożegnania. Zmiany wynikające ze specyfiki pracy duszpasterskiej są oczywiste, ale zarazem ciężkie po kilku latach spędzonych na parafii.

W niedzielę 23 czerwca na Mszy św. o godz. 8 rano w kościele św. Michała Archanioła odbyło się pożegnanie ks. Romualda.

Na zakończenie Eucharystii ks. Proboszcz podziękował ks. Romualdowi za 6letnią współpracę duszpasterską i życzył mu zdrowia, wielu łask Bożych oraz darów Ducha Świętego w dalszej pracy duszpasterskiej.

Następnie pożegnali ks. wikarego delegaci z poszczególnych miejscowości naszej parafii. Podziękowali za 6 lat przeżytych razem, za Msze święte, nabożeństwa, procesje, adoracje Najświętszego Sakramentu i za sakrament pokuty.  A także przybliżenie Słowa Bożego i lepsze Jego poznanie, za życzliwość i poświęcony czas.

Ksiądz wikariusz również podziękował ks. Proboszczowi za współpracę, a także parafianom za wszelką życzliwość.

Księdzu Romualdowi na nowej parafii życzymy otwartości serc i serdeczności ze stronny ludzi. Niech prowadzi Cię Chrystus Zbawiciel!