Z życia parafii

Wielki Czwartek – dzień ustanowienia sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa

    Wielki Czwartek rozpoczyna obchody największych chrześcijańskich świąt. Tego dnia rano w katedrach gromadzą się kapłani na Msze Krzyżma Świętego, podczas której biskup błogosławi oleje chorych i katechumenów oraz poświęca krzyżmo . Natomiast wieczorem odprawiana jest Msza Wieczerzy Pańskej, która upamiętnia wydarzenia z Ostatniej Wieczerzy. Tamtego pamiętnego wieczoru Jezus, podczas spożywania posiłku, wziął chleb, zaczął łamać i mówił: „to jest Ciało moje”. Po wieczerzy wziął kielich z winem i powiedział: „pijcie z niego wszyscy, to jest mojaKrew, która za was będzie wylana. To czyńcie na moją pamiątkę”. Tym samym Pan Jezus ustanowił dwa sakramenty: Eucharystii i kapłaństwa.

Wielki Czwartek w naszej parafii przeżywany był szczególnie uroczyście. Mszę Wieczerzy Pańskiej sprawował J. E. Ks. Proboszcz Andrzej Walerowski wraz z pozostałymi kapłanami pracującymi w parafii oraz Ks. Jerzym Szozdom. Ksiądz Proboszcz w homilii przypomniał o istocie miłości, którą jest pragnienie szczęścia dla kogoś, kogo się kocha, nawet wtedy, jeśli wymaga to ofiary i poświęcenia. Przypomiał także, że Wielki Czwartek to święto ustanowienia sakramentu Eucharysii i Kapłaństwa.

Na zakończenie Mszy Świętej przedstawiciele grup parafialnych złożyli życzenia wszystkim kapłanom zgromadzonym na tej Eucharystii.

Zgodnie z tradycją Najświętszy Sakrament, czyli Ciało Pana Jezusa, został przeniesiony do kaplcy adoracji zwanej „ciemnicą” na pamiątkę modlitwy Jesusa w ogrodzie oliwnym oraz nocy spędzonej w ciemnej celi (adoracja odbywała się w kościele św. Michała Archanioła).