Wizyta Kardynała Bartone

Specjalny wiersz

Z okazji wizyty w naszej gminie Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej Kardynała Tarcisio Bertone, sołtys Dobromierza Ryszard Rogowski napisał specjalny wiersz, który przedstawiamy poniżej:

G O Ś Ć   P R Z Y B Y W A
Telewizja, radio, prasa,
Wielka rzesza wiernych zmierza.
Gość równy rangą Prymasa,
Przybywa do Dobromierza.
 
Cała Polska na nas patrzy
Od Szczecina do Zamościa
To dla nas ogromny zaszczyt
Witać tak zacnego gościa.
 
Sam Wielki Sekretarz Stanu
Pierwszy człowiek po papieżu,
Eminencja z Watykanu
Będzie gościć w Dobromierzu.
 
Serca wszystkim nam urosły,
Bo chociaż gród nasz mały,
Wydarzenie tak doniosłe,
Przysparza nam wielkiej chwały.
 
My skromnie Dobromierzanie,
W historii się zapiszemy
Szacunek i poważanie
Po wsze czasy zdobędziemy.
 
Splendor na nas spadnie wszelki
I nikt mi tu nie zaprzeczy,
Choć proboszcz wzrostem niewielki,
Dokonuje wielkich rzeczy.
 
Ryszard Rogowski
 
źródło: dobromierz.pl