AktualnościZ życia parafii

Rozpoczęcie rekolekcji i koncert Wielkopostny

W niedzielę, 17 marca br., rozpoczęły się w naszej parafii rekolekcje Wielkopostne, które głosił ks. Michał Gibek – wikariusz w parafii pw. św. Mikołaja w Świebodzicach. Tego też dnia po południu, odbyło się nabożeństwo Gorzkich Żali prowadzone przez ks. rekolekcjonistę, a po zakończonym nabożeństwie rozpoczął się koncert Polskiego Teatru Historii z Mikołowa.

To już nie pierwszy raz, kiedy na zaproszenie ks. Proboszcza do naszej parafii przyjechał Polski Teatr Historii, którego dyrektorem jest Sebastian Dylnicki. Jak to wielokrotnie podkreślali artyści Polski Teatr Historii tworzą ludzie z pasją i zaangażowaniem, poruszając przy tym ważne tematy i wartości patriotyczno-chrześcijańskie. Tak też było i tym razem. Koncert rozpoczął się od zaśpiewania pieśni takich jak „Barka” czy „Z dawno Polski, Tyś Królową”, a artyści zachęcali widzów do wspólnego śpiewania tych znanych wszystkim pieśni. Następnie każda z trzech osób przedstawiła pokrótce swoje świadectwo związane z wiarą i tym, jak na swojej życiowej drodze spotkali Pana Boga, doświadczyli spotkania z Nim i jaki wpływ to miało na ich dalsze życie. Po każdym świadectwie nastąpiła chwila, w której artyści dobranym przez siebie repertuarem podsumowali wcześniej wypowiedziane przez siebie słowa. Na sam koniec koncertu zostały poruszone jeszcze kwestie Bożego Miłosierdzia, prawdziwej wolności oraz okresu liturgicznego, w którym obecnie się znajdujemy – Wielkiego Postu.

Dziękujemy artystom Polskiego Teatru Historia za piękne świadectwa.

Dziękujemy również ks. Michałowi za 3 dni wspólnej wędrówki rekolekcyjnej. Na pewno Słowo wygłoszone do nas podczas tych rekolekcji pomoże nam lepiej przygotować się do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego i skupić się na tym, co w tych Świętach jest naprawdę ważne.