Z życia parafii

ROK WIARY

W 50. rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II, 11 października 2012 r., rozpocznie się w całym Kościele Rok Wiary. Potrwa on do 24 listopada 2013 r., czyli do Niedzieli Chrystusa Króla.

Benedykt XVI w Liście „Porta Fidei” ogłaszającym to wydarzenie określił je jako „czas zintensyfikowanej refleksji na temat wiary”. Ma on posłużyć „wszystkim wierzącym w Chrystusa w stawaniu się bardziej świadomymi i ożywić ich przywiązanie do Ewangelii, zwłaszcza w okresie głębokich przemian, jaki ludzkość przeżywa obecnie. Będziemy mieli okazję do wyznawania wiary w zmartwychwstałego Pana w naszych katedrach i kościołach całego świata, w naszych domach i rodzinach… Wspólnoty zakonne i parafialne, wszystkie stare i nowe rzeczywistości eklezjalne znajdą w tym roku sposób, aby uczynić publicznym wyznanie Credo” (Porta Fidei, 8).

Abp Rino Fisichella, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji zaznaczył, że „papieska inicjatywa ma dwa cele: z jednej strony pomóc w osobistym spotkaniu z Chrystusem, a z drugiej lepiej poznać treść wiary chrześcijańskiej, tego, w co wierzymy”. „Wiara jest najpierw osobowym przylgnięciem człowieka do Boga – czytamy w Nocie Kongregacji Nauki Wiary -, równocześnie i w sposób nierozdzielny jest ona dobrowolnym uznaniem całej prawdy, którą Bóg objawił”.