Z życia parafii

Promocje doktorskie

1 kwietnia 2011 r. w Sali Senatu Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu odbyła się uroczysta promocja doktorska księży i świeckich. Wśród nich promowany uroczyście na doktora teologii został Ksiądz Proboszcz Jan Gargasewicz.

Księdzu Janowi został wręczony dyplom oraz pierścień doktorski.