Z życia parafii

Oni też stanowili jedno – św. Piotr i Paweł

Odpust ku czci św. Apostołów Piotra i Pawła w Dobromierzu był dobrym momentem na to, aby podkreślić, że Ci właśnie apostołowie są filarami Kościoła Katolickiego. Pomimo, iż Piotr zaparł się Jezusa trzykrotnie i nie przyznawał się do tego, że jest jednym z jego uczniów, a Paweł prześladował i mordował pierwszych Chrześcijan – to oni stali się skałą, na której zaczęto budować Kościół. Opisując krótko życiorysy tych dwóch uczniów Jezusa Chrystusa ks. Artur Merholc, który przewodniczył Mszy św. odpustowej i głosił Słowo Boże, przypominał o tym, że każdy człowiek ma szansę na poprawę swojego życia. W życiu człowiek popełnia wiele błędów, dokonuje złych wyborów, odchodzi od Pana Boga – przestaje wierzyć w jego istnienie, ale zawsze pozostaje mu wolna wola – w każdej chwili może się nawrócić i zawierzyć swoje życie Bogu.

28 czerwca na Mszy św. o godz. 12:30 odbyło się także powitanie nowego wikariusza w naszej wspólnocie parafialnej – ks. Romualda Witwickiego.