Ogłoszenia parafialne

Ogłoszenia duszpasterskie – Niedziela Palmowa

 Dobromierz, dnia 05.04.2020 r.

1.      Kancelaria parafialna w tym tygodniu  nieczynna.  

2.      O przygotowanie kościoła prosimy następujące rodziny:

  • Jugowa: Stój Sylwia, Stój Kazimiera
  • Dobromierz: Letko Mirosława, Sałek Monika, Guźniczak Halina, Płóciennik Maria, Polańska Beata

3.      Dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. oraz uroczystości obowiązkowych jest przedłużona i rozszerzona na wszystkich wiernych, oraz obowiązuje aż do odwołania. Oznacza to, że przez nieobecność na tych celebracjach  nie popełnia się grzechu. Zachęcamy wiernych do duchowej łączności z celebracjami transmitowanymi za pośrednictwem środków społecznego przekazu.                  

4.      Dla zachowania właściwej liczby uczestników liturgii i uszanowania zaleceń służb sanitarnych zlecam Księżom Proboszczom zadanie dopilnowania, aby w czasie nabożeństw żadną miarą nie przekroczyć wskazanych limitów (5 osób na Mszy św. z zachowaniem pierwszeństwa dla osób które zamówiły intencję mszalną), nie licząc celebransa, koncelebransów i osób posługujących), a tym samym narazić swoje wspólnoty parafialnej na restrykcje. Zaznaczam, że nie mamy do czynienia z prześladowaniem Kościoła, kiedy to chwalebne jest trwanie przy zgromadzeniach liturgicznych jako świadectwo wiary, ale w sposób oczywisty z odpowiedzialnym współdziałaniem Pasterzy wraz z władzami cywilnymi na rzecz ocalenia jak największej liczby wiernych przed katastrofą epidemii.

5.      Celebracje Triduum Paschalnego należy sprawować w kościele parafialnym. Tak więc nie będzie Triduum Paschalnego w kościołach filialnych w Jugowej i Szymanowie. Triduum Paschalne będzie tylko w kościele parafialnym pw. Św. Michała Archanioa w Dobromierzu łącznie ze Świętami Wielkanocy aż do odwołania. Liturgia w Wielki Czwartek i Wielki Piątek o godz. 18.0. W Wielką Sobotę o godz. 22.00 zakończona procesją rezurekcyjną wewnątrz kościoła. W Wielki Czwartek i Wielki Piątek adoracja Pana Jezusa indywidualnie po zakończeniu nabożeństwa do godz. 21.00. W Wielką Sobotę od godz. 14.00 do 16.00. Prosimy o zachowanie limitu 5 osób.

6.       Msze św. zamówione w czasie Triduum w Jugowej i Szymanowie będą odprawione w późniejszym terminie, który podamy w najbliższym czasie w ogłoszeniach parafialnych.

7.      W Wielką Sobotę nie będzie poświęcenia pokarmów. Błogosławieństwa pokarmów dokonuje głowa rodziny w swoich domach. Tekst błogosławieństwa jest zamieszczony na stronach  internetowych naszej parafii.

8.      W Wielkanoc Msze św. będą odprawione według następującego porządku: Dobromierz – godz. 12.30; Szymanów – godz. 9.00; Pietrzyków – godz. 10.00; Jugowa – godz. 11.00 W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. jak w każdą niedzielę.

9.      Można nabyć paschaliki na stół wielkanocny w cenie 5 zł. Dochód przeznaczony jest na walkę z koronawirusem.

10.   W tym tygodniu (poniedziałek, wtorek, środa) będziemy j służyć w konfesjonale według następującego porządku: Dobromierz –  spowiedź św. w kościele św. Michała Archanioła od.godz. 11.00-12.00 oraz od godz. 16.30-17.30.  W Jugowej w środę  od godz. 15.30-16.30. W Szymanowie we wtorek od godz. 15.30-16-30. Prosimy o korzystanie z sakramentu spowiedzi św..

11. KOMUNIKAT do duchowieństwa i wiernych diecezji świdnickiej

Uprzejmie informuję, ze Ojciec Święty Franciszek w odpowiedzi na mój list z dnia 3 lipca 2019 r. przyjął w dniu 31 marca 2020 r. moją rezygnację z urzędu biskupa świdnickiego i mianował biskupem świdnickim dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji legnickiej Marka Mendyka. Równocześnie informuję, że zlecił mi posługę biskupią w charakterze Administratora Apostolskiego Diecezji Świdnickiej do czasu kanonicznego objęcia urzędu biskupa diecezjalnego przez mojego następcę.

Polecam osobę nowego biskupa świdnickiego modlitwom duchowieństwa i wiernych.

+ Ignacy Dec
Administrator Apostolski Diecezji Świdnickiej

Tekst błogosławieństwa dla tych, co nie mogą otworzyć pliku pdf:

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM
POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Kiedy  rodzina   zgromadzi   się   na   posiłek,   wypada   zaśpiewać   pieśń   Wielkanocną,   np.

„Zwycięzca śmierci”.

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

CZYTANIE
Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma świętego.
1 Tes 5,16-18: Zawsze się radujcie.
Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.
Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

Albo:
Mt 6,31ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?
Bracia i siostry, posłuchajcie słów Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA
Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:
Módlmy się.
Z      radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.

PO POSIŁKU
MODLITWA
Ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:
Uczniowie poznali Pana. Alleluja.
Wszyscy:
Przy łamaniu chleba. Alleluja.
Ojciec rodziny lub przewodniczący:
Módlmy się.
Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życi e, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.

ZAKOŃCZENIE
Ojciec rodziny lub przewodniczący kończy:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Albo:

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego.

Wszyscy: Amen.

Na zakończenie wypada zaśpiewać pieśń Wielkanocną, np. „Otrzyjcie już łzy płaczący”.