Z życia parafii

Odpust w Szymanowie

W niedzielę, 16 października, w naszej parafii obchodziliśmy odpust ku czci św. Jadwigi Śląskiej – patronki kościoła w Szymanowie. Mszę świętą o godz. 9:00 sprawował i homilię wygłosił ks. prałat Wenancjusz Róg.

Według podań Jadwiga była osobą posiadającą cechę wielkiej skromności, a jednocześnie bardzo zaangażowaną w swoje działanie. Cechy te ilustruje legenda, według której Jadwiga, aby nie odróżniać się od reszty swego ludu oraz w imię pokory i skromności, chodziła boso. Irytowało to bardzo jej męża, wymógł więc na spowiedniku, aby ten nakazał jej noszenie butów. Duchowny podarował swej penitentce parę butów i poprosił, aby zawsze je nosiła. Księżna, będąc posłuszną swojemu spowiednikowi, podarowane buty nosiła ze sobą, ale przywieszone na sznurku.

 

*żródło: pl.wikipedia.org/wiki/Jadwiga_Śląska