Z życia parafii

NASZA OBECNOŚĆ NA FORUM DIECEZJALNYM

W dniu 28 kwietnia w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy odbyło się I Diecezjalne Forum Prezesów Duszpasterskich Rad Parafialnych. Obrady przebiegały pod wiodącym tematem: „KOŚCIÓŁ ZADOMOWIONY W PARAFII”.

Nasza parafia była oczywiście reprezentowana przez niżej podpisanego. Było to bardzo sympatyczne i jakże pożyteczne forum wnoszące wiele wskazań do dalszej pracy Rady.

Program naszego spotkania był bardzo dobrze dobrany dla oceny dotychczasowej pracy Rad, ale przede wszystkim ukazania miejsca i głosu laikatu w dzisiejsze rzeczywistości.

Nasze spotkanie rozpoczęliśmy Mszą św.  w Katedrze Świdnickiej, której przewodniczył JE ks. bp prof. dr hab. Ignacy Dec. Organizatorem spotkania był ks.dr Krzysztof Ora, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Świdnickiej Kurii Biskupiej, który dokonał wprowadzenia i otwarcia forum.

Jako pierwszy swoją prelekcje w temacie: „Kościół ani wasz , ani nasz , ale Chrystusa”  –  wygłosił ks. prof. dr hab. Roman Rogowski reprezentujący Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu. Jest to wyjątkowo wybitna postać i autorytet w naukach kościoła, autor bardzo wielu książek, jak sam o sobie powiedział że kiedyś nasz Ojciec Święty Jan Paweł II w bezpośredniej rozmowie miał powiedzieć że księdza profesora to znam bardzo dobrze ale z jego publikacji. Bardzo barwnie swoje wystąpienie w temacie pt.  „O kościele, w którym już jestem i w którym jeszcze chciałbym być – głos laikatu” zaprezentował znany nam bardzo dobrze ze swych cotygodniowych artykułów red. Franciszek Kucharczyk z Katowickiego „Gościa Niedzielnego”.

Bardzo pouczający do dalszego funkcjonowania Rad Parafialnych było wystąpienie ks. dr Stanisława Chomiaka, piastującego stanowisko kanclerza Świdnickiej Kurii Biskupiej a jednocześnie proboszcza parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Bielawie. Temat zagadnienia  „Duszpasterskie Rady Parafialne – sposób funkcjonowania, kompetencje, zadania”.

Z prawdziwą dumą słuchałem tego wystąpienia, gdyż nasz Rada Parafialna w Dobromierz pracuje właśnie tak, jakie zalecenia, wskazania podpowiadał ks. kanclerz. Mamy statut, który prezentowałem członkom Rady, mamy demokratycznie przeprowadzone wybory. Odbywają się co najmniej raz w kwartale nasze obrady, w którym poszerzamy obecność o inne Stowarzyszenia i Organizacje. Mamy wpływ na decyzje ekonomiczne przy remontach naszych kościołów zakupach, wyposażeniach i wystrojach naszych obiektów sakralnych, nie przeszkadzamy przy obsadach kadrowych naszych duszpasterzy. Wszelkie decyzje i wolę naszego Biskupa przyjmujemy w tym temacie jako Jego niepodważalne prawo.

Jako ostatnie wystąpienie była wypowiedz p. Jacka Sapy Prezesa Fundacji Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Życia reprezentującego centrale w Warszawie w temacie pt. „Aktywność katolików w przestrzeni publicznej”.

Przed podsumowanie naszego spotkania była możliwość do dyskusji, ale „odważnych” do zabrania głosu było tylko czterech uczestników.

Ja jako ostatni przedstawiłem naszą parafię. Zaprezentowałem nas jako ludzi bardzo zatroskanych o swoją religijność, jako ludzi bardzo ofiarnych dla dobra naszych kościołów a jest tych kościołów u nas w parafii przecież aż cztery a parafian jest nas tylko 2000. Ukazałem prace i strukturę naszej Rady, nasze dokonania takie m.in. jak: Rekolekcje Radia Maryja, Piękny Krzyż Milenijny, Wizytę w kościele pw. Apostołów Piotra i Pawła Sekretarza Stolicy Apostolskiej kardynała Terciso Bertone, miejsce poprzedniego proboszcza a dzisiaj naszego dziekana ks. Jana Gargasewicza w Gali Ogólnopolskiej na najlepszego Proboszcza Roku 2007. Czy aktualnie wydawnictwo naszej gazety „GŁOS MICHAŁA”  w nakładzie 300 egzemplarzy.

Było niezwykle mi miło kiedy te z grubsza przedstawiane tylko niektóre fakty potwierdził swoimi słowami kanclerz Kurii ks. dr Stanisław Chomiak, a obecni delegaci gromkimi oklaskami zaakceptowali naszą prace. Przyjąłem to jako naszą wspólną nagrodę.

Spośród 188 parafii w naszej Świdnickiej Diecezji, jesteśmy liczebnie średniej wielkości wspólnotą, ale jakże wielką w swej służbie dla dobra naszego kościoła. Na pewno dla wielu jesteśmy wzorem. Tak trzymajmy dalej.

Wiesław Kasprzyk