Z życia parafii

Msza imieninowa i zjazd księży wyświęconych w 1987 r.

28 grudnia 2010 roku, o godzinie 12:00 w kościele p.w. św. Michała Archanioła odbyła się msza imieninowa księdza proboszcza Jana Gargasewicza, która została połączona ze zjazdem księży wyświęconych w 1987r.

W uroczystości miało wziąć udział 40 księży, niestety ze względu na złe warunki atmosferyczne nie wszyscy mogli dotrzeć do Dobromierza punktualnie. Mszę Świętą celebrował i Słowo Boże wygłosił Ks. Biskup Pomocniczy Diecezji Legnickiej – ks. Marek Mendyk.

W swojej homilii ks. Biskup wspominał Młodzianków – dzieci zabijane na rozkaz Heroda, tym samym oddając życie za Syna Bożego. Winniśmy odkrywać Boga w codzienności i starać się być „aniołem” dla innych – dzielić się miłością i dobrocią, a nie Herodem, który sieje grozę i  spustoszenie w ludzkich sercach. Podkreślał też, że powinniśmy szanować ludzkie życie i również być za życie odpowiedzialni.

Następnie ksiądz biskup zacytował fragment 1. listu św. Jana: „Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy Go kłamcą i nie ma w nas Jego nauki. Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca – Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko nasze, lecz również za grzechy całego świata.” Tę prawdę z 1. listu św. Jana powinniśmy nieustannie sobie przypominać i umieć powstawać z grzechu.

W ostatniej części kazania była mowa o naszym proboszczu. Z przekonaniem ks. Biskup opowiadał o tym, że jest szczęśliwy, iż odpowiedni człowiek znajduje się na odpowiednim miejscu- posługa w charytatywnej działalności Kościoła. Mówił też o jubileuszu ks. Jana (50 rocz.ur.) i życzył aby wszystko to, co czyni przynosiło dużo dobroci, miłości i radości oraz gratulował mu jego dotychczasowych dokonań.

Na zakończenie Mszy Świętej przedstawiciele Rady Parafialnej oraz przewodnicząca Matek Różańcowych z Dobromierza i delegacja z Gminy Dobromierz, złożyli księdzu proboszczowi życzenia imieninowe.

Po Mszy Świętej można było zakupić książkę ks. dr Jana Gargasewicza pt. „Bogu i człowiekowi 700-lecie wspólnoty parafialnej św. Michała Archanioła w Hohenfriedebergu-Dobromierzu”.