Z życia parafii

INFORMACJA DOTYCZĄCA RENOWACJI OKIEN

W styczniu br. jako Parafia złożyliśmy wniosek do Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania pod nazwą. Renowacja oryginalnych klasycystycznych okien kościoła p.w. św. Piotra i Pawła w Dobromierzu, wg. projektu słynnego architekta niemieckiego Karola Fryderyka Schinkla (I poł. XIX).

Całość zadania tj. renowacja 14 okien miała wynieść 230.412 zł, z czego wnioskowano do Urzędu o 115.000 zł, przy deklarowanym wkładzie własnym 120.412 zł.

W związku z otrzymaną kwotą dofinansowania w wysokości 55.000 zł, zaktualizowany został harmonogram rzeczowo-finansowy, do połowy zadania, to jest 7 okien.

Zadanie realizowane było od 6 maja do 22 listopada, przez firmę Pani Ewy Głodek – ART GOLD Pracownia Renowacji, na podstawie programu konserwatorskiego zatwierdzonego przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu i na podstawie jego decyzji.

Wykonane prace zostały również odebrane przez Konserwatora Zabytków, na podstawie czego wypłacono wykonawcy należność za pracę i złożono do Urzędu Marszałkowskiego wymagane zgodnie z umową rozliczenie.

Cały koszt zadania: 115.206 zł, z czego kwota dofinansowania z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego – 55.000 zł (tj. 47,74%), wkład własny Parafii, pochodzący ze składanych ofiar na cele remontowe, – 60.206 zł (tj. 52,26%).

Do końca stycznia 2014 r. Planujemy złożyć ponownie wniosek o dofinansowanie pozostałej części zadania, tj. renowacji pozostałych 7 okien, rozszerzony, jeśli będzie to możliwe, o renowację wszystkich drzwi, zgodnie z sugestią Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.