Z życia parafii

Eksporta i Msza św. żałobna za śp. ks. prałata Wenancjusza Roga

We wtorek, 5 listopada odszedł do Pana po wieczną nagrodę ks. prałat senior Wenancjusz Róg. 12 listopada rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe w kościele św. App. Piotra i Pawła w Dobromierzu. Od godz. 12 odbywało się czuwanie modlitewne przy trumnie śp. ks. Wenancjusza.

O godz. 17 została odprawiona Msza święta żałobna w intencji zmarłego kapłana, której przewodniczył i homilię wygłosił J.E. ks. biskup Adam Bałabuch, a wspólnie z nim koncelebrowali Eucharystię: ks. bp Marek Mendyk, bp pomocniczy diecezji legnickiej, ks. dziekan Józef Siemasz, ks. proboszcz Andrzej, ks. Krzysztof Moszumański – proboszcz parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, w której jutro zostanie odprawiona Msza pogrzebowa, a także pozostali przedstawiciele duchowieństwa diecezji świdnickiej.

W swojej homilii ks. bp Adam przybliżył wszystkim zgromadzonym życiorys zmarłego kapłana. Śp. ks. Wenancjusz Róg urodził się 27 kwietnia 1930 roku w Łączkach Kucharskich (diecezja tarnowska). 19 czerwca 1955 roku przyjął święcenia kapłańskie we Wrocławiu. W latach 1957/58 – 1960/61 ukończył Studia Wyższe na Wydziale Teologicznym – Teologia Moralna: Katolicki Uniwersytet Lubelski. Posługę Duszpasterską pełnił m.in. jako proboszcz w Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Wałbrzychu przez 40 lat. Był Ojcem Duchownym diecezji świdnickiej oraz spowiednikiem w kilku domach sióstr zakonnych. Jako emetyt pełnił posługę w Wałbrzychu w latach 2005 – 2011 i w Dobromierzu w latach 2011 – 2019.

Na zakończenie Mszy św. słowa wdzięczności do przybyłych kapłanów oraz wiernych skierował ks. proboszcz Andrzej. Odczytał on także testament śp. ks. Wenancjusza. W kilku słowach pożegnał także ks. prałata, wspominając czas, który razem spędzili nie tylko w naszej dobromierskiej parafii, ale także w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Wałbrzychu.

Pożegnanie zostało także wygłoszone przez ks. dziekana dekanatu świebodzice oraz ks. bp. Marka Mendyka z diec. legnickiej.

Po Eucharystii był czas na indywidualne pożegnanie oraz modlitewne czuwanie. O godz. 20 w asyście kapłanów z naszej parafii i wiernych zgromadzonych w kościele została wyniesiona trumna z ciałem księdza prałata.

Jutro odbędzie się uroczysta Msza św. pogrzebowa w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wałbrzychu, która będzie celebrowana pod przewodnictwem ks. bp. Ignacego Deca, ordynariusza diecezji świdnickiej.

Bezpośrednio po Mszy św. nastąpi złożenie ciała do grobu na cmentarzu parafialnym w Wałbrzychu zgodnie z życzeniem śp. ks. Wenancjusza.

Requiem aeternam dona ei, Domine,
et lux perpetua luceat ei.
Requiescant in pace. Amen.

Uroczysta eksporta ks. prałata Wenancjusza Roga